Ga naar hoofdinhoud

Convenant Schoolveiligheid Wassenaarse middelbare scholen

27 oktober 20142 minute read

Wassenaar – Burgemeester Jan Hoekema en wethouder Inge Zweerts de Jong (Jeugd en Onderwijs) ondertekenden op 27 oktober het convenant Schoolveiligheid voortgezet onderwijs Wassenaar. Namens de scholen ondertekenden de heer drs. B.W. Dijkmans (rector/bestuurder Adelbert College), de heer drs. J. Leuiken (rector Rijnlands Lyceum Wassenaar), de heer dr. R. Spradling (director American School of The Hague in Wassenaar). Namens de politie tekende mevrouw drs. W.G. Marsman MA, teamchef Wassenaar.

Een uniek samenwerkingsverband
Het convenant Schoolveiligheid is een uniek samenwerkingsverband tussen het Adelbert College, het Rijnlands Lyceum en The American School of The Hague in Wassenaar en het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Wassenaar. Samen hebben zij een handelingsprotocol opgesteld, dat richtlijnen bevat voor de handelswijze bij grensoverschrijdend gedrag en incidenten. De partijen hebben afspraken gemaakt over wie, wat doet bij incidenten van geweld, intimidatie, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, of wapenbezit. Met de ondertekening van het convenant Schoolveiligheid spreken de Wassenaarse middelbare scholen af dit voortaan op dezelfde manier en volgens gelijke richtlijnen te doen.

Verheugd over de samenwerking
Burgemeester Jan Hoekema is verheugd over de samenwerking: ‘Veiligheid is voor onze jeugd erg belangrijk. Je moet je veilig kunnen voelen op school en niet bang hoeven zijn voor pesten, agressie of intimidatie. Ook op school moet iedereen zich netjes gedragen. Het moet duidelijk zijn dat je andermans spullen in lockers en aan de kapstok met rust laat. En rondlopen met drugs, messen of alcohol is eveneens onacceptabel’. Wethouder Inge Zweerts de Jong voegt daaraan toe: ‘De schooltijd moet voor iedereen een fijne en veilige tijd zijn. Het is goed om daar als scholen, politie, justitie en gemeente heldere afspraken over te maken’.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top