Skip to content

Gemeente Wassenaar evalueert zondagopenstelling

22 februari 20162 minute read

Wassenaar – In 2014 heeft gemeente Wassenaar het beleid voor zondagopenstelling verruimd. Sinds dat jaar is het voor supermarkten en tuincentra in heel Wassenaar mogelijk om elke zondag geopend te zijn van 12.00-19.00 uur. Voor alle andere winkels in Wassenaar geldt dat zij maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen zijn. De gemeente evalueert de komende tijd de zondagopenstelling. Daarvoor kan vanaf woensdag 24 februari online een enquête worden ingevuld.

In de afgelopen twee jaar is een deel van de winkels in het centrum van Wassenaar een aantal zondagen gezamenlijk open gegaan. Dit jaar zijn er twaalf koopzondagen gepland. De meeste supermarkten en een tuincentrum in Wassenaar zijn inmiddels elke zondag geopend.

Enquête
Bij de wijziging van de winkeltijdenverordening in Wassenaar twee jaar geleden is afgesproken de zondagopenstelling na twee jaar te evalueren. Het college wil onderzoeken wat inwoners, consumenten en andere betrokkenen vinden van de koopzondagen en bekijken wat de wensen en mogelijkheden voor de toekomst zijn. De enquête wordt uitgevoerd onder lokale winkeliers en consumenten. Vanaf woensdag 24 februari tot en met woensdag 9 maart is de enquête online op www.wassenaar.nl/koopzondag.

Mening van de ondernemers
Ook wordt gevraagd naar de mening van de ondernemers uit de verschillende winkelgebieden uit Wassenaar. Dit gebeurt via een aparte digitale enquête. De ondernemers ontvangen schriftelijk een inlogcode om hieraan deel te nemen. Deze enquête vindt plaats in dezelfde periode als de enquête onder consumenten.

Rapport aan de gemeenteraad
In juni worden de uitkomsten van de enquête in een rapportage voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze rapportage wordt bekeken of de zondagopenstelling voorgezet of gewijzigd wordt.

Tags

EnquêteKoopzondagWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top