Ga naar hoofdinhoud

PvdA: Schoolreisje is voor alle kinderen

27 juni 20162 minute read

Wassenaar – Kinderen die niet mee mogen met het schoolreisje omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Dat komt voor. Ook in Wassenaar.

De PvdA vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden, als ouders de bijdrage niet betalen. De fractie stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De PvdA heeft signalen gekregen, dat er in Wassenaar ouders zijn die in financiële nood verkeren en die de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Dat mag er niet toe leiden dat kinderen alleen achterblijven als de bus met hun vriendjes vertrekt. De fractie wil dat het college van B en W in gesprekken met de schoolbesturen zijn invloed aanwendt om dit tegen te gaan.

Scholen in Nederland kunnen een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten zoals een schoolreisje of een Sinterklaasfeest. Het bedrag verschilt per school. Als een extra activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma, mag een kind niet worden uitgesloten van deelname omdat er geen bijdrage is betaald.

Maar daarmee is de kous niet af. Scholen kunnen kinderen wel uitsluiten als het onderwijsprogramma de extra activiteit niet verplicht maakt. Als het schoolreisje niet verplicht is, maar wel onder schooltijd plaatsvindt, moeten scholen zorgen voor opvang van kinderen die niet mee gaan. Het is aan de onderwijsinspectie om daarop toe te zien.

De PvdA hoopt dat deze formele weg in Wassenaar niet nodig is, dankzij de overtuigingskracht van B en W.

Tags

PvdASchoolreisjeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top