donderdag 29 juli 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar en de Brandweer

Wassenaar - Kort geleden hebben we kennis gemaakt met de korpsleiding van de Wassenaarse brandweer. De Wassenaarse brandweer heeft een ijzersterke geschiedenis. Altijd zijn er fantastische mensen bij betrokken geweest. Zowel beroepsmatige als vrijwillige brandweermannen en –vrouwen. En we weten dat Wassenaar daardoor altijd een hoge mate van veiligheid heeft gehad. Als er iets gebeurt, is de brandweer er snel bij en weet ze doortastend op te treden.

Het is mooi om te zien dat de ontwikkelingen niet stilstaan. Lange tijd is de Wassenaarse brandweer zelfstandig geweest, totdat, enige jaren geleden, de Wassenaarse brandweer onderdeel werd van de veiligheidsregio van Den Haag. Negen corpsen werden bij elkaar gebracht. Om snel ter plekke te kunnen zijn bleef de kazerne op de Johan de Witstraat bestaan. Dus we hebben nog steeds een “Wassenaarse” brandweer met een eigen korpschef.

Eigenlijk kun je vaststellen dat deze samenvoeging vele voordelen heeft gehad. Betere opleidingen, meer specialismen, meer kennis. En de kosten zijn voor de Wassenaarders omlaag gegaan van €87 naar €68 per inwoner per jaar.

Als je naar de verhalen luistert klinkt puur professionalisme door. Hoewel er nog steeds bijna iedere dag “uitgerukt” moet worden, neemt het aantal keren dat men in actie moet komen gestaag af. Dit komt ook omdat men ook aan de “voorkant” veel moeite doet om te voorkomen dat de brandweer ergens op af moet. Zowel lokaal als nationaal wordt veel aandacht besteed aan preventie, ofwel het voorkomen van brand.

Een punt van zorg is de zelfredzaamheid van ouderen. Hoewel op zich zelf wonende ouderen vaak heel fit zijn, hebben ze voor wat betreft hun beweeglijkheid toch wat beperkingen ten opzichte van jonge mensen. Als er iets gebeurt in hun woning (begin van brand), zijn er meer risico’s voor wat betreft hun veiligheid.
Het is goed te horen van onze Wassenaarse brandweermensen dat ze dit heel goed weten en ook maatregelen nemen om de veiligheid, vooral van ouderen, verder te verhogen. Wederom goed om te horen.

De Wassenaarse brandweer bestaat uit beroepsmensen en (goed opgeleide) vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Op mijn vraag (als oudere jongere) of er een leeftijdsmaximum is voor vrijwilligers, werd ik door de korpschef eerst van boven tot beneden geïnspecteerd, waarna hij diplomatiek antwoordde: nee er is geen leeftijdsgrens. Maar vrijwilligers moeten wel fit zijn!!.

Wij bevelen van Harte Voor Wassenaar aan om vrijwilliger te worden bij de Wassenaarse brandweer!!!

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans