Skip to content

GroenLinks kiest voor goed onderwijs

22 februari 20182 minute read

Wassenaar – Goed onderwijs is de basis van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. En dus heel belangrijk. Alle politieke partijen zullen zeggen dat ze voor goed onderwijs zijn. Maar in de praktijk gaat het altijd om het maken van keuzes.

Wat vinden we belangrijker? Lagere lasten voor de burgers? De aanleg van nog meer asfaltwegen, liefst in peperdure tunnels? Of goed onderwijs voor onze jeugd?

GroenLinks kiest vol overtuiging voor het onderwijs. Goede en gezonde schoolgebouwen, een stevige schooladviesdienst, zwem- en bewegingsonderwijs, milieu-educatie, een state-of-the-art bibliotheek. Het kost allemaal geld. Maar het is een goede investering in de toekomst.

De voorzieningen in Wassenaar zijn over het algemeen goed op orde. Een uitstekend zwembad en een prachtige bibliotheek. Maar voor het gymnastiekonderwijs moet nog worden geïnvesteerd, vooral in een nieuwe sporthal.

De schoolgebouwen in Wassenaar zijn lang niet allemaal toekomstbestendig. Ze zijn gebouwd in tijden waarin het energieverbruik nog geen enkele rol speelde. Nu staan we voor de opgave om de schoolgebouwen energieneutraal te maken. Het Rijnlands Lyceum heeft daar al een kant en klaar plan voor. Maar gratis is dat niet.

GroenLinks kiest voor goed onderwijs en is realistisch en eerlijk genoeg om erbij te zeggen dat dit geld kost. Loze beloften worden in verkiezingstijd al te veel gedaan.

Veel zaken op het gebied van onderwijs worden op landelijk niveau geregeld. De gemeente heeft geen invloed op de lerarensalarissen of op de werkdruk. Maar we kunnen wel voorwaarden scheppen voor goed, gezond en veilig onderwijs. Bijvoorbeeld door te zorgen voor veilige fietsroutes naar de scholen.

De gemeente kan ook zorgen voor peuterspeelzalen en voldoende buitenschoolse opvang. GroenLinks wil dat alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en niet worden gehinderd door sociale achterstanden. Het minimabeleid moet hieraan een bijdrage leveren. Te veel kinderen leven in armoede, waardoor hun kansen in de samenleving worden beperkt.

GroenLinks kiest voor goed en gezond onderwijs. Dat vinden we belangrijker dan lastenverlichting.

Aart van Sloten
Fractievoorzitter GroenLinks

Tags

GR2018GroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top