Skip to content

D66 stelt graag aan u voor: Debora Sutherland, nr. 3 op de kandidatenlijst

1 maart 20182 minute read

Wassenaar – Ik wil mij graag inzetten voor de inwoners van ons dorp. Daarom ben ik beschikbaar voor de gemeenteraad. Ik sta op plaats 3 op de lijst en hoop zo na 21 maart mij te kunnen inzetten voor met name het sociale domein.

Sinds 1995 woon ik met veel plezier in Wassenaar. Ik heb in Leiden rechten gestudeerd en werk alweer geruime tijd bij de gemeente Westland als algemeen juridisch adviseur. Eerder werkte ik ook bij de overheid, onder meer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oorspronkelijk kom ik uit het notariaat, waar ik een aantal jaren heb gewerkt. Sinds afgelopen jaar ben ik de coördinator voor de nieuwe EHBO-cursussen die door het Rode Kruis, afdeling Wassenaar, worden georganiseerd. Sport- en bewegingsmogelijkheden voor iedereen vind ik belangrijk. Ook voor met name ouderen in Wassenaar. Zelf doe ik onder meer aan hardlopen.
Ik wil me er voor inzetten dat de sportverenigingen zoveel als mogelijk structureel worden ondersteund en dat de Sportnota Wassenaar 2016-2020 op tijd een vervolg krijgt.

Adequate dienstverlening door de gemeente moet de standaard zijn. Heldere en tijdige informatieverstrekking aan de burgers moet steeds voorop staan.

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten in het zogenoemde Sociale Domein. Het betreft hier de hulp en zorg die mensen in staat moet stellen langer thuis te wonen; de zorg voor onze Jeugd en de uitvoering van de sociale dienst samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Dat loopt, maar D66 wil na de verkiezingen uitzoeken of dat beter kan of moet. Daar wil ik me voor inzetten!

Stem op 21 maart lijst 3 D66: Voor een goed georganiseerd, betrokken en sportief Wassenaar!

Tags

D66GR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top