Skip to content

Fusie is Illusie (20) Habemus pactum!

17 juli 20183 minute read

Wassenaar – Habemus pactum, zouden latinisten zeggen. We hebben een coalitieakkoord. Hulde en lof voor de deelnemende politieke partijen. De titel ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ klinkt vele Wassenaarders als muziek in de oren. Vrijwel al onze inwoners koesteren gemeentelijke zelfstandigheid. Een duidelijke wens die door peilingen onder Wassenaarders eveneens werd gestaafd. En waar ons Burgerinitiatief WassenaarZelfstandig nog eens een flinke schep bovenop kan doen: via invulstrookjes, via handtekeningenlijsten en via onze site www.wassenaarzelfstandig.nl hebben wij van inwoners overal uit ons dorp ruim 2.100 adhesiebetuigingen ontvangen. Veelal vergezeld van verkwikkende aanmoedigingen. Veel dank aan al deze toegewijde dorpsgenoten die deze moeite hebben genomen.

Voorts hulde en lof voor informateur (en later formateur) Dick Sluimers. Hij heeft laten zien dat als je zo’n functie in handen geeft van een betrokken ras-Wassenaarder, er iets moois kan ontstaan. Immers, hij kent de weg in Wassenaar. Winkelcentrum? Warenar? Verkeersproblematiek? Monumenten? Groenbeheer? Je hoeft hem niet alles uit te leggen. Dus dat praat gemakkelijker. Bovendien, tijdens de presentatie van het coalitieakkoord sprak hij zich uit over de zegeningen van kleinschaligheid, tegenover de door sommige politieke kopstukken bejubelde grootschaligheidsgedachte. Inderdaad, kleinschaligheid. Dat is het waar het Wassenaarders om gaat. Daarom wonen wij hier zo graag. Geen onbegrensde vergadertafels, maar korte communicatielijnen en korte afstanden tussen inwoners, politici en ambtenaren. Geen grotestadsproblematiek. Alles goed overzichtelijk. En op onderdelen die je als gemeente niet in je eentje kunt rooien, probeer je samenwerking met andere gemeenten te regelen.

Aanvankelijk was niet iedere gemeentelijke politieke partij in haar verkiezingsprogramma over het onderwerp ‘bestuurlijke zelfstandigheid’ even duidelijk. Maar wij als Burgerinitiatief WassenaarZelfstandig zijn blij dat naarmate de verkiezingen in maart naderden de Wassenaarse politici zich op dit punt steeds helderder gingen uitspreken. Zo hoort het ook: kiezers hebben behoefte aan klaarheid. Wij zijn ook blij dat wij met onze 19 afleveringen van de feuilleton ‘Fusie is Illusie’ in De Wassenaarse Krant onze inwoners hebben kunnen voorlichten over de problematiek van gemeentelijke fusies. Allemaal met behulp van wetenschappelijk literatuuronderzoek, zoals vervat in onze in november vorig jaar verschenen uitvoerige Nota Behoud Bestuurlijke Zelfstandigheid Wassenaar.

Als Burgerinitatief WassenaarZelfstandig klinkt ons het coalitieakkoord eveneens als aangename muziek in de oren. De prelude hebben wij kunnen beluisteren. Nu de sonates. Onze hoop is dat het nieuwe orkest vier jaar lang een hecht harmonieorkest zal zijn. Wij houden in de coulissen de uitvoering en het optreden van de dirigent en het orkest in de gaten.

Burgerinitiatief Wassenaar Zelfstandig: John Borking, Norman Schreiner, Peter ten Arve, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Wiel Peters.

Tags

FusieWassenaarWassenaar Zelfstandig
Gerelateerde artikelen
Back To Top