woensdag 12 mei 2021

P Politiek

GroenLinks doet mee met Global Goals Action Day

Vrijdag 25 september was het wereldwijd Global Goals Action Day. Deze dag heeft als doel om de zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals) onder de aandacht te brengen. Deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 opgesteld en lopen tot 2030 en is een kompas voor het inrichten en bereiken van een duurzame wereld. Sinds 25 september 2019 is onze gemeente ook een Global Goals-gemeente.

Ter gelegenheid van de Global Goals Action Day heeft inwonersinitiatief Groene Meent een prachtige fototentoonstelling en website www.wassenaar4globalgoals.nl gelanceerd. Deze fototentoonstelling is nog deze week te zien in de Langstraat waarbij Wassenaarders of Wassenaarse initiatieven zijn gefotografeerd en verbonden aan een duurzame ontwikkelingsdoel. Leuk weetje is dat dit inwonersinitiatief is ontstaan na het zien van de documentaire Normal Is Over 1.1. Deze avond was door GroenLinks georganiseerd. Welke structurele veranderingen hebben we nodig op weg naar een duurzaam 2030?

Voor GroenLinks zijn alle doelen even belangrijk want alle doelen zijn met elkaar verbonden. Doel # 11 - duurzame steden en gemeenschappen is in het bijzonder belangrijk voor hoe we in de toekomst in Wassenaar gaan bouwen. Wij vinden het belangrijk dat klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen een onderdeel moet zijn van ruimtelijk beleid.

Klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen houdt in dat je rekening houdt met behoud en ontwikkeling van biodiversiteit, met meer oog voor groen en ruimte voor water in de bebouwde omgeving. Het is een nieuwe manier van bouwen waardoor gebouwen/ woningen klimaatbestendig zijn en voorkom je in de toekomst schade en dure herstelmaatregelen. Ook de biodiversiteit wordt verbeterd en creëer je zo een gezonde woonomgeving.

Fractie GroenLinks Wassenaar