Skip to content

Agenda commissie Sociaal Domein

21 april 202123 second read

Op woensdag 21 april vergadert de commissie Sociaal Domein. Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering in principe online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen.

Op de agenda staat ondermeer: presentatie stand van zaken ontwerp/innovatie gymzaal Burmanlaan, resultaten uitwerking herontwikkelingsvariant Warenar en zienswijze begroting GR KDB. 

Klik hier voor meer informatie over het volgen van deze online vergadering en de achterliggende stukken per agendapunt.

Tags

agendaCommissievergaderingGemeenteSociaal domeinWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top