Skip to content

Hoe maken jongeren de keuze om wel of niet te laten vaccineren?

21 juli 20212 minute read

Wat motiveert jongeren tussen 18 en 27 jaar om zich wel of juist niet te laten vaccineren. GGD GHOR Nederland heeft Stichting Alexander gevraagd dit te onderzoeken. Want welke informatiebehoefte hebben deze jongeren als zij nadenken over vaccineren tegen corona en met wie praten ze hier het liefst over?

Het is voor jongvolwassenen niet eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken, zo blijkt uit dit onderzoek. Want hoe bepaal je welke informatie juist is? Welke overwegingen en gevoelens hebben invloed op jouw keuze? GGD GHOR Nederland vindt het belangrijk dat iedereen op basis van de juiste informatie een een goede keuze kan maken. Onderstaand de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Het onderzoek
Stichting Alexander heeft in mei en juni groepsgesprekken met 68 jongvolwassenen tussen de 18 en 27 gehad over hun opvattingen met betrekking tot vaccineren en over wat zij nodig hebben om hun keuze te kunnen maken. De meningen en motivaties bleken uiteen te lopen. De gesprekken maakten duidelijk waar jongvolwassenen tegenaan lopen bij het maken van hun keuze en wat ze nodig hebben.

Adviezen
Wat hun standpunt over vaccineren momenteel ook is, de jongvolwassenen vertellen dat hun keuze wordt bemoeilijkt door de stroom aan (incorrecte en juiste) informatie. Ze hebben behoefte aan duidelijke, eerlijke, doelgroepgerichte en laagdrempelige informatie over voordelen én risico’s van de vaccins. Daarnaast willen ze de ruimte krijgen om hun vragen en twijfels te bespreken en ondersteuning om met deze informatie een keuze te maken.

Wat doet GGD GHOR Nederland met de adviezen?
Vaccineren blijft een vrije keuze. We willen dat iedereen een weloverwogen keuze kan maken. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij de beschikbare informatie over vaccineren tegen corona nog gerichter aanbieden en het gesprek aangaan met de jongeren over die onderwerpen die zij belangrijk vinden bij het maken van een keuze.

De GGD’en vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorg, inclusief goede voorlichting. Ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze draagt bij aan het bestrijden van deze pandemie en het beperken van gezondheidsverschillen in Nederland.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek en de Stichting Alexander leest u op www.ggdghor.nl

Tags

GGD HaaglandenJongerenOnderzoekWasssenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top