Skip to content
Fotocredit: Mirjam van Leeuwen

Ingezonden: Zorgen bij omwonenden over grondvervuiling gemeentewerf

29 september 20212 minute read

Maandag 27 september jongstleden kwam de commissie fysieke leefomgeving bij elkaar in Raadhuis de Paauw. Het punt gemeentewerf en gemeentekantoor werd vanwege de insprekers naar voor op de agenda gezet. Drie aanwezige buren spraken in, allen wonend aangrenzend aan de gemeentewerf, in de Havenstraat en op de van Zuylen van Nijeveltstraat. Ook waren er 6 schriftelijke inspreekteksten vanuit dezelfde 2 straten.

Ook de Vrienden van Wassenaar hebben ingesproken met hun zorgen over dit dossier. In de kern zijn er 3 grote zorgen: de grondvervuiling en de mobiele grondwatervervuiling van de gemeentewerf; de hoogte van de geplande bouwwerken en tot slot de enorme parkeerdruk en verkeersstromen wanneer er op de gemeentewerf gebouwd en gewoond zou gaan worden.

Een van de 3 sprekers heeft 33 enquetes aangeboden aan de voorzitter de heer Mulder. Allen van direct omwonenden van de gemeentewerf. Zij geven in deze enquete aan, zich zorgen te maken over de vervuiling van de werf en het gedateerde en beperkte onderzoek dat hiernaar gedaan is. De omwonenden willen zeker weten dat ook in hun achter- en voortuinen geen giftige stoffen aanwezig zijn. Er zijn de afgelopen jaren veel langdurige bewoners ernstig ziek geworden en men vraagt zich toch af of er een verband zou kunnen zijn? Is bramen eten uit eigen tuin eigenlijk wel veilig?

De commissieleden van alle partijen waren het met elkaar eens, uit de scenariostudie die met hen gedeeld is, kwamen de nodige twijfels en vragen naar voren over het gedateerde en beperkte onderzoek van 20 jaar geleden. Stuk voor stuk spraken de partijen zich uit over de noodzaak van het schoonmaken van de grond. Er was veel erkenning voor de gezondheid en zorgen van de omwonenden en voor de eventuele nieuwe bewoners, . Er werd zelfs uitgesproken dat men zich schaamde niet eerder alert te zijn geweest op dit mogelijke gevaar voor de volksgezondheid. Terwijl het zo centraal in het centrum van Wassenaar ligt. Uitspraken als: ‘eerst volledig saneren en dan pas bouwplannen’ en ‘het geld van de steentjes van de Langstraat, moet naar deze sanering’ stemden ons als bezorgde omwoners optimistisch. Eindelijk gehoor aan onze zorgen en veiligheid!

De direct omwonenden geven aan hun voortuin en/ of achtertuin ter beschikking te stellen voor nieuw gedegen en wijds onderzoek. Better safe than sorry, niet waar?

Tags

BuurtbewonersEnquêteGemeentewerfGrondvervuilingIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top