dinsdag 03 augustus 2021

K Kunst & cultuur

Ja! Weer meer mogelijk bij de bieb! Filmhuis Wassenaar 1 juli open

De bibliotheek mag meer bezoekers toelaten. Dat betekent: onbeperkt snuffelen tussen de boeken, studeren, werken of "gewoon" verblijven in de bieb. Ook voor de jongste jeugd geeft dit meer ruimte. Daar is het mogelijk wat langer te blijven om een boekje samen te lezen. Ook mogen we weer activiteiten organiseren. Het belangrijkste blijft gelden: bij boeken lenen scan je de pas voor registratie, voor verblijven registreer je bij de balie, houd afstand van elkaar én blijf thuis bij corona gerelateerde gezondheidsklachten.

Filmhuis Wassenaar

Bij het Filmhuis Wassenaar staan we in de startblokken. Omdat het Filmhuis Wassenaar ín de bibliotheek gevestigd is, moesten we even overleggen met de Veiligheidsregio. En het goede nieuws is dat we open gaan per 1 juli!

Op 28 mei is de Vriendencampagne gelanceerd met mooie uitingen in de krant en op sociale media. Voor mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen én willen profiteren van leuke activiteiten is dit een perfect programma. Ben jij al Vriend van de Bieb? Lees er alles over op onze Vriendenpagina.

Landelijk is op 9 juni de campagne van de start voor de opening van het Informatiepunt Digitale Overheid. Onze huidige dienstverlening op het gebied van hulp met het contact met de overheid krijgt nu een officiële naam. Ook wij nemen hieraan deel en zijn trots ook deze dienstverlening uit te voeren. Meer informatie vind je hier.