donderdag 09 december 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Bestemmingsplanmoraal

Alleen al het gerucht, dat er arbeidsmigranten in Hotel Auberge De Kievit gehuisvest zouden worden, was voldoende voor de VVD om, via de wethouder, de eigenaar te wijzen op de ruimtelijke regels en hem bij voorbaat een vooraankondiging van een dwangsom toe te zenden.

“We denken graag in mogelijkheden, maar de wetten, regels en afspraken die we in dit dorp met elkaar hebben gemaakt moeten wel worden nageleefd” aldus woordvoerder Menken van de VVD. Maar dit geldt alleen voor De Kievit. Woon je aan het Ammonslaantje dan heb je niets aan de ‘regels en afspraken die we in dit dorp met elkaar hebben gemaakt’. Hier ben je overgeleverd aan de willekeur van wethouder Wassenaar.

Niet alleen de omwonenden, maar ook de eigen ambtenaren, de Vrienden van Wassenaar, de (bijna) voltallige oppositie en de coalitiepartijen D66 en Lokaal Wassenaar hebben erop gewezen dat het bouwplan naast Ammonslaantje 39 in strijd met het bestemmingsplan is. Toch steunen de VVD en haar vazallen, de fractie Mulder en het CDA, dit voorstel en moeten de omwonenden hun gelijk bij de rechter halen.

‘Afspraak is afspraak’ geldt in Wassenaar alleen daar waar het de VVD electoraal goed uitkomt.