Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Realisatieplan verkeer ligt ter inzage

3 februari 20222 minute read

Van 4 februari tot en met 18 maart ligt het realisatieplan verkeer ter inzage. Dit plan geeft richting aan hoe Wassenaar met verkeer om wil gaan in de toekomst. Inwoners van Wassenaar kunnen een zienswijze indienen en hiermee hun mening over het voorgestelde realisatieplan geven.

Verkeersonderzoek als basis
In september 2021 heeft de gemeenteraad het verkeersonderzoek Wassenaar vastgesteld. Dit onderzoek geeft inzicht in de autoverkeersdrukte, de hoeveelheid doorgaand autoverkeer en verbetervoorstellen richting 2030. Het doel van de verbetervoorstellen is de hoeveelheid (vracht)auto’s en de draagkracht van de Wassenaarse wegen meer met elkaar in overeenstemming te brengen en een goede balans aan te brengen tussen (verkeers)veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Realisatieplan in samenspraak met inwoners
In het verkeersonderzoek zijn vijf kansen benoemd om de doelstellingen te kunnen behalen. In het realisatieplan zijn deze kansen uitgewerkt en vertaald naar concrete projecten waar de gemeente de komende jaren aan wil werken. Voor de exacte invulling en inrichting van alle projecten worden participatietrajecten met direct betrokkenen opgezet maar eerst wil de gemeente de bewoners graag betrekken bij het gehele realisatieplan.
Wethouder Caroline Klaver (Verkeer) zegt hierover: “verkeer blijft een emotioneel onderwerp. We hebben er dagelijks mee te maken; direct in onze eigen straat, maar ook als wij onderweg zijn in het dorp zelf. Het college vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers hun mening hierover kunnen geven.”
Op verzoek van de raad en aansluitend op de landelijke trend, wordt verder een onderzoek gestart naar het terugbrengen van de maximum snelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Zienswijze indienen
Inwoners van Wassenaar kunnen van vrijdag 4 februari tot en met vrijdag 18 maart 2022 laten weten wat ze van het realisatieplan vinden. Het realisatieplan kunt u vinden op de website van de gemeente www.wassenaar.nl. Uw zienswijze kunt u mailen naar verkeersonderzoek@wassenaar.nl. Het voorstel ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Daar kunt u het realisatieplan verkeer inzien op afspraak (telefoonnummer 14070 – niet bereikbaar op vrijdagmiddag).

Heeft u nog vragen of wilt u meer toelichting? Dan kunt u gebruik maken van het ‘spreekuur’ op maandag 21 februari in De Paauw, tussen 17.00 en 19.00 uur. De gesprekken duren 15 minuten. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar verkeersonderzoek@wassenaar.nl. Na verwerking van de reacties neemt de gemeenteraad een besluit en wordt het realisatieplan verkeer definitief.

Tags

GemeenteRealisatieplan VerkeerTer inzageWassenaar
Back To Top