Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

Wassenaarse VVD strijdt voor uitvoering centrumplan

7 juli 20222 minute read

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raad op dinsdag 5 juli, heeft het college voorgesteld geen extra geld te vragen voor de uitvoering van het door de raad goedgekeurde centrumplan. De Wassenaarse VVD heeft gestreden maar helaas was er geen bereidheid bij de raad om zelf te bepalen over het plan. Wij hoopten nog even dat het college bij een aantal enthousiaste partijen geld had gevonden zodat er geen extra geld gevraagd hoefde te worden aan de inwoners, maar dat bleek niet het geval. Er komt een aangepast, haalbaar ontwerp. Ook het college zegt haast te hebben. We zien dit graag in het najaar tegemoet.

Ja, de kosten zijn hoger dan 2 jaar geleden begroot. Ook het plan van het Rijnlands Lyceum is €1,5 miljoen duurder dan vooraf bedacht. Dit was een hamerklap voor de raad; nu dus een €6 miljoen investering.

De Wassenaarse VVD vindt dat het geesteskind van het college 2014-2018, te weten: D66, GL, PvdA, Passie voor Wassenaar en CDA in de afgelopen periode met de VVD zich ontwikkeld heeft tot een van de beste voorbeelden van hoe een participatietraject moet verlopen. Het uitvoeringsplan is tot op alle fronten besproken en bediscussieerd, waardoor de wensen van alle partijen terug te vinden zijn in het bestek.

VVD raadslid Hans Mulder: “Je hoort vaak dat het gaat om een aantal steentjes leggen, maar dit centrumplan behelst veel meer. Een goed functionerend en aantrekkelijk centrum als cruciale schakel in de Wassenaarse samenleving. Het is een integraal goed afgewogen plan. We hebben het niet over steentjes, maar een wijze van invulling van thema’s zoals ruimtelijke adaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimtelijke ontwikkeling, economisch vestigingsklimaat, woningbouwopgave, maatschappelijke opgave en technisch beheer.”

De ontwikkeling om het centrum van onderhoudsniveau C naar A te brengen is een voorbeeld hoe we het hele dorp kwalitatief willen verbeteren. Door het geld beschikbaar te stellen hoef je de onderhoudskosten de komende jaren niet te maken om het centrum naar onderhoudsniveau A te brengen.De Wassenaarse VVD had liever gezien dat het gehele budget beschikbaar gesteld was aan het college en dat het bestek in de aanbesteding was uitgevoerd. Voor alle inwoners en ondernemers, want een aantrekkelijk centrum zorgt voor de v van verbinding.

Vragen of opmerkingen: stuur een e-mail naar hmulder@wassenaar.nl

Meedenken en meedoen bij de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op https://wassenaar.vvd.nl

 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top