Skip to content

PvdA: Begroting 2022-2026. Houd lastenverzwaring binnen de perken! 

25 oktober 20222 minute read

Op 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2022- 2026. Het meest opvallend is de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met maar liefst 20%. En dat in een tijd waarin iedereen wordt geconfronteerd met ongekend hoge kosten van levensonderhoud!  Een van de collegepartijen laat in de media weten dat deze stijging van de ozb mede nodig om de zelfstandigheid van Wassenaar te behouden. 

PvdA raadslid Henri van Smirren: “als het fusiespook weer op tafel komt zal dat niet vanwege de financiële situatie zijn want die is uitstekend te noemen. De meerjarenbegroting laat nog steeds het beeld zien van een rijke gemeente die wel een stootje kan hebben. Nee, het zal eerder gebeuren omdat de kwaliteit van het bestuur van Wassenaar te wensen overlaat. Omdat er geen resultaten worden geboekt en er niet constructief wordt samengewerkt binnen en buiten Wassenaar. In de begroting is tot mijn spijt weer te lezen dat dit college er voor kiest om met name te kijken naar de Wassenaarse belangen in de regio. Dat komt de beeldvorming over Wassenaar in de regio niet ten goede.”   

Van Smirren: “Ik noem één voorbeeld; de gemeente dient te zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting voor de inwoners. Ook in Wassenaar is daaraan een groot gebrek. Helaas komt dit college in de begroting niet veel verder dan het benoemen van een landelijk tekort  en blijft het in Wassenaar bij de plannen die reeds op stapel staan. Het college kijkt daarbij niet verder vooruit dan vier jaar en verwijst naar de recreatieve functie van Wassenaar. Dat staat kennelijk elke nieuw plan in de weg.  De buurgemeenten moeten het kennelijk maar oplossen. Ja, op die manier komt je wel op de radar van het provinciehuis!

Henri van Smirren besluit:“ Volgend jaar wordt er € 375.000, vanaf 2024 zelfs jaarlijks € 750.000,-, extra uitgetrokken om onderhoudsniveau te verhogen naar niveau A (uitstekend). Zeker in tijden van lastenverzwaring vind ik die keuze onverstandig. De buitenruimte moet vanzelfsprekend in goede staat zijn en niveau B volstaat daarbij. Dat hebben we niet overal In Wassenaar dus verhoog dat van C naar B maar schiet niet door! Het evenwicht in de uitgaven behouden is ook bestuurlijke kwaliteit!” Wat de PvdA betreft kunnen we dit geld nu beter steken in het opvangen van de energiecrisis voor inwoners die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen.  

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top