Ga naar hoofdinhoud

CDA Wassenaar: zorg voor de kwetsbaren en houd ons dorp leefbaar!

18 november 20222 minute read

Belangrijkste uitkomst van de afgelopen raadsvergadering is dat de voorgenomen OZB verhoging van 20% niet doorgaat. We zijn dankbaar dat hier een meerderheid van de raad voor heeft gestemd. Bovendien is de gehele begroting van de gemeente Wassenaar met een ruime meerderheid aangenomen. Uiteraard heeft dit consequenties. Bepaalde geplande uitgaven zullen nu niet zonder meer door kunnen gaan.

Echter, Wassenaar staat er financieel buitengewoon goed voor. Wij zien afzonderlijke voorstellen graag tegemoet vanuit het college en zullen deze op hun merites beoordelen. Er is nog een reserve grote projecten beschikbaar waar incidenteel uitgaven mee te dekken zijn.

Dan de gevolgen van de hoge energieprijzen. Sabrina Everard, Commissielid van het CDA maakte zich tijdens de Commissie Mens en Maatschappij al sterk voor tegemoetkoming van energielasten voor de groep 120-150% boven het minimum inkomen. Deze groep is nog onvoldoende in beeld. Het CDA wil voorkomen dat kwetsbare groepen afglijden naar armoede of in financiële problemen komen.

We hebben dan ook een amendement van de PvdA gesteund om de groep van 120-150% extra te compenseren. Vooraf actie om erger te voorkomen is ons uitgangspunt. Dit geldt ook voor onze steun voor een motie voor meer hulp aan de Voedselbank. Als maatschappij moeten we er samen voor zorgen dat onze kwetsbare groepen in beeld zijn en gesteund worden. Ondernemers die het gered hebben om het hoofd boven water te houden na de Corona crisis worden nu gelukkig niet geconfronteerd met een OZB verhoging.

Ze voelen echter nog wel de druk van een hogere toeristenbelasting. Het CDA heeft in een motie het College opgeroepen om onmiddellijk na de zomer 2023 een evaluatie te doen naar de effecten hiervan met uitdrukkelijke participatie van alle belanghebbenden. Bovendien willen we vooraf weten hoe het pakket er precies uit komt te zien. Er is nu nog teveel onduidelijkheid. We zijn blij dat deze motie is aangenomen. Dat Wassenaarse ondernemers zich zo duidelijk hebben laten horen op 8 november sterkte ons in ons streven om ons dorp aantrekkelijk te houden voor winkels, horeca, bedrijven en toeristen. Geen barrières opwerpen naar buiten of naar ondernemers in ons dorp, maar “samen leven”.

Een “leefbaar” Wassenaar betekent ook dat ieder hier kan wonen. Vandaar onze Motie die oproept om de Woonvisie daadwerkelijk uit te voeren. De motie komt terug tijdens de volgende raadsvergadering en wij hopen uiteraard op een meerderheid!

Foto artikel 4 november 2022

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top