Skip to content
Wethouder Boon luistert naar vragen vanuit de zaal. Fotocredit: redactie Wassenaarders

Bouwen op ‘Valkenburg’: Wethouder Boon hekelt Katwijkse ‘salamitactiek’

25 november 20223 minute read

Wethouder Bart Boon (Lokaal Wassenaar) was vorige week woensdag te gast bij een bijeenkomst van de Vrienden van Wassenaar. Daar gaf hij een toelichting over Valkenhorst en de Groene Buffer tussen Wassenaar en Katwijk. ‘Valkenhorst’ betreft de plannen van de gemeente Katwijk voor de bouw van 5600 woningen op het voormalige vliegveld Valkenburg tussen Wassenaar en Katwijk.

Tijdens zijn voordracht lichtte hij toe waarom de gemeente Wassenaar de andere bestuurlijke partners wil houden aan de bestaande bestuurlijke afspraken. Het bestemmingsplan Valkenhorst, dat door de gemeente Katwijk inmiddels is vastgesteld, strookt niet met die afspraken. “De discussie gaat eigenlijk over allesbehalve de Groene Zone,” verklaarde de wethouder. “Het gaat om het totale gebied.”

Hij wees erop dat het gebied tussen Wassenaar en Katwijk in feite drie gebieden omvat; woonlocatie Valkenhorst, het gebied de Zijlhoek/de Woerd (nabij het Valkenburgse Meer) en de Groene Zone. Nu is alleen het bestemmingsplan Valkenhorst vastgesteld door de gemeente Katwijk. Voor de andere twee genoemde gebieden is dat nog niet het geval. Maar volgens de wethouder is ook in Zijlhoek/de Woerd en de Groene Zone woningbouw mogelijk, blijkt uit de desbetreffende gebiedsvisie (voor de Zijlhoek). De kans bestaat dat in het gebied de Zijlhoek 1500 tot 2000 extra woningen worden gerealiseerd. Daar heeft de gemeente Wassenaar een zienswijze voor ingediend. Dat vond bij de buren geen gehoor. “Daar is niets mee gedaan.”

‘Salamitactiek’
“Dat zijn dus fors andere getallen dan de 5600 woningen. Het kan niet zo zijn dat deze gebieden, die tegen elkaar aan liggen, uit elkaar worden getrokken als een soort salamitactiek,” aldus de wethouder.

Wat betreft de Groene Zone bestond het overgangsgebied oorspronkelijk uit exclusieve woningen met grotere percelen. Nu blijkt dat de gemeente Katwijk het gebied direct aan de gemeentegrens heeft aangemerkt als overgangsgebied. “Er wordt verder niets gezegd over exacte locatie en hoeveelheid van de woningen en de ontsluiting. Dat lijkt niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken.” Het vormt een van de redenen waarom door de gemeente Wassenaar bij de Raad van State beroep is aangetekend tegen het bestemmingsplan Valkenhorst. Overigens is door vijf andere partijen eveneens beroep aangetekend tegen dit bestemmingsplan. ,

‘In gesprek blijven’
De gemeente Wassenaar blijft ondertussen in gesprek met de andere bestuurlijke partners. Dat zijn de gemeente Katwijk, de provincie, het Rijksvastgoedbedrijf en daar komt het ministerie van Binnenlandse Zaken nog bij. Laatstgenoemde partij heeft erg veel haast met het realiseren van de woningbouw. “Dat zijn allemaal partijen die we proberen mee te krijgen met ónze plannen. We manoeuvreren daarin heel voorzichtig.”

Wethouder Bart Boon is optimistisch over de uitkomst van die gesprekken. “Ik denk dat als wij laten zien wat er allemaal mogelijk is met dit gebied, dat we dan ook stappen kunnen maken.” Daarvoor wil hij wel in gesprek blijven. De stikstof- en de bereikbaarheidsproblemen/verkeersafwikkeling vormen daarbij onderwerp van gesprek.

Bart Boon hoopt samen met de andere bestuurlijke partners tot een oplossing te komen. Dat biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van de Groene Zone naar Wassenaarse smaak. Als dat niet het geval blijkt, ziet het er minder rooskleurig uit. “Dan ben ik, op basis van deze tekeningen, snel klaar met dit gebied.”
De wethouder sloot zijn voordracht af met het beantwoorden van diverse vragen vanuit een goedgevulde zaal. 

Tags

Bestemmingsplan ValkenhorstGroene ZoneKatwijkWassenaarWoningbouwlocatie Valkenburg
Gerelateerde artikelen
Back To Top