Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Burgemeester en wethouders op werkbezoek bij Dunea

25 november 20222 minute read

Dinsdag 22 november bracht het Wassenaarse college van B&W een bezoek aan Dunea. Tijdens een wandeling door Meijendel spraken de collegeleden met Dunea-directeur Wim Drossaert en duinwachter Gino Daamen. Onderwerpen van gesprek waren de drinkwatervoorziening van de toekomst, natuurbehoud- en bescherming en spreiding van recreatie.

Drinkwatervoorziening van de toekomst
Met het groeiende aantal inwoners in onze regio, groeit ook de vraag naar schoon drinkwater. Het is geen vanzelfsprekendheid dat er altijd schoon water uit de kraan blijft komen. Er zijn nieuwe bronnen nodig om de groeiende vraag aan te kunnen. Dunea-directeur Wim Drossaert vertelde over de plannen die er zijn voor op de korte, midden en lange termijn. Hierbij werd ook gesproken over hoe de gemeente Wassenaar daaraan kan bijdragen. Meer weten over de drinkwatervoorziening van de toekomst? Kijk dan op de pagina Drinkwater voor de toekomst (externe link).

Natuur en recreatie
Meijendel is een natuurgebied waar ook gerecreëerd wordt. Soms zijn er veel bezoekers tegelijk. Het doel van zowel Dunea als de gemeente, is om bezoekers meer te spreiden over een groter gebied. Dat betekent dus ook buiten Meijendel. Behoud en bescherming van de natuur is van essentieel belang voor het duingebied en de biodiversiteit. Dunea en de gemeente werken samen om dit doel te bereiken.

Tags

College van B&WDuneaGemeenteWassenaarWerkbezoek
Gerelateerde artikelen
Back To Top