Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar: Het waren een paar spannende weken!!

29 december 20223 minute read

Met een even beschamende als Wassenaar onwaardige afscheidsspeech van voormalig wethouder Klaver-Bouman (VVD) wordt een periode afgesloten en beginnen we aan een nieuwe.

Nadat de VVD kort voor de begrotingsbesprekingen in november niet betrouwbaar bleek en het coalitie akkoord opbrak werd feitelijk een einde maakte aan de coalitie. Vervolgens werd een budget aangenomen dat niemand wilde.

HartvoorWassenaar heeft nog even gekeken naar een mogelijke samenwerking met anderen, om verbeteringen aan te brengen, maar we zagen daar snel van af.
Het zou een veel te kleine meerderheid in de Raad hebben opgeleverd, en de concessies die van HartvoorWassenaar werden verlangd waren onevenredig.

We vinden het heel jammer dat we vertraging gaan oplopen met dingen die wij belangrijk vinden: Verbeteren van de veiligheid in Wassenaar, sterk verbeteren van onderhoud groen, wegen, fiets- en voetpaden. Ook eindelijk iets doen met de klachten van de Wassenaarders. Een veilig financieel beleid. Sterk verminderen van sluipverkeer. Opbouw ambtelijke organisatie.

Er komt nu een verkenner. We zijn gelukkig dat hiervoor raadsbreed steun bestaat.
De verkenner zal onderzoeken welke coalitie de komende 3 jaar Wassenaar gaat besturen.

Theoretisch kan dat een raadsbrede coalitie zijn. Alle partijen werken mee en hebben een gemeenschappelijk programma.
Maar de ervaring leert dat de echte discussiepunten vooruitgeschoven worden.
En om de meningsverschillen uit de weg te gaan krijgt een college een brede opdracht. Zo gauw die opdracht in detail ingevuld wordt, komen de meningsverschillen toch en valt het college. Bovendien is in Wassenaar het onderlinge vertrouwen laag en zijn de politieke verschillen te groot. En dan is drie jaar te lang. En om naar buiten toe de gezamenlijke eenheid uit te stralen worden steeds meer discussies binnenkamers gevoerd. Je moet dat niet willen.

Het team van HartvoorWassenaar heeft besloten om met 5 zetels in de oppositie te gaan.
We willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor doormodderen zoals de afgelopen 8 jaar. We willen ook niet de verantwoordelijkheid nemen voor een coalitie en bij de volgende verkiezingen onze kiezers te moeten vertellen dat weinig van onze beloftes is waargemaakt.

We hebben een sterk team en met 5 zetels ben je in een verdeelde raad heel effectief. Daardoor kunnen we meer onderwerpen van ons verkiezingsprogramma realiseren. We zullen initiatieven nemen, zoals met de doseerinstallatie op de Katwijkseweg om het sluipverkeer tegen te gaan. En we zullen samenwerken met andere partijen wanneer we hetzelfde denken over bepaalde onderwerpen.

Onze doelstellingen zijn en blijven:

  • Zelfstandigheid van Wassenaar, hoe dan ook.
  • Goed bestuur en dat wil zeggen een degelijk ambtelijke organisatie en verantwoordelijk financieel beleid.
  • Bescherming van het groen en de groene ruimte.
  • Goede dienstverlening aan de Wassenaarders.
  • Respect voor de Wassenaarders.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top