Skip to content
Jongerenavond
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Grote opkomst bijeenkomst voor ouders en jongeren

19 januari 20232 minute read

Afgelopen weken zijn er twee bijeenkomsten geweest voor zowel ouders als jongeren. Reden hiervan was dat de gemeente eind vorig jaar een brief ontving van verschillende ouders met de oproep om samen in gesprek te gaan. De wens was om te bespreken wat er te doen is in Wassenaar voor jongeren. De gemeente heeft gehoor gegeven aan dit verzoek. Samen met politie, jongerenwerk, JIT, boa’s en collega’s van gemeente Wassenaar zijn er twee avonden georganiseerd, waarvan de tweede en laatste avond dinsdag 17 januari plaatsvond.

De ouderbijeenkomst

Bij de eerste bijeenkomst, waar ook de ouders waren, werd met name gesproken over een locatie voor jongeren en een aanbod voor ouderparticipatie. Er waren rond de dertig ouders aanwezig. Daarnaast waren ook een aantal betrokken raadsleden aanwezig. Burgemeester de Lange zat de avond voor. De sfeer was open, enthousiast en waar nodig kritisch. Tijdens de verschillende gesprekken is er goed gekeken naar realistische oplossingen en hoe de ouders zelf kunnen bijdragen. Een van de uitkomsten van de bijeenkomst is dat een groep ouders zich heeft opgegeven om actief een bijdrage te leveren aan dit thema, denk hierbij aan een soort ouderpanel.

De jongerenbijeenkomst

Voor de jongeren was er een aparte bijeenkomst georganiseerd, in de vorm van een pizzaparty. De opkomst hiervan was groot, er kwamen meer dan 55 jongeren. De onderwerpen die tijdens deze avond zijn besproken lagen in het verlengde van de ouderbijeenkomst. Zowel een binnen- als buitenlocatie voor jongeren is aan bod gekomen, maar ook de omgang met buurtbewoners werd besproken. De uitkomsten van deze avond zijn erg waardevol. Ook was het mooi om te zien dat de jongeren hier actief mee aan de slag zijn gegaan.


Hoe nu verder?

De uitkomsten van beide bijeenkomsten worden momenteel verwerkt. Daarna volgt er een plan van aanpak. Dit plan zal gedeeld worden met geïnteresseerden. Mocht u als ouder hier ook interesse in hebben dan kunt u dat aangeven bij procesregie@wassenaar.nl. Nieuwe ontwikkelingen zullen daarnaast gedeeld worden via de social media van de jeugdagent (@jeugdagent_wassenaar) en jongerenwerk (@jongerenwerk_wassenaar). Op het moment dat er meer informatie is over een binnenlocatie voor jongeren, zal er een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd.

Tags

BijeenkomstGemeenteJong in WassenaarJongerenOudersVrijetijdsbestedingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top