Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: WOZwet.nl

Onderzoek: Forse stijging WOZ-waarde in Wassenaar

WOZwet.nl
3 maart 20233 minute read

De gemeten WOZ-waardes zijn in Wassenaar met maar liefst 10,4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Uit de cijfers is gebleken dat wellicht 32% een te hoge waarde WOZ-waarde toegekend heeft gekregen. Het gemiddelde van deze te hoge waarde is maar liefst 64.000 euro. 

Onderzoek  

Dit is de link naar het onderzoek met nog verdere informatie over Wassenaar en andere gemeentes in Nederland. WOZwet.nl putte hiertoe data uit verschillende overheidsbronnen en combineerde deze met eigen ervaringscijfers en gegevens.

Miljoenen Nederlanders betalen mogelijk teveel WOZ-belasting, blijkt uit een rapport van WOZwet.nl Het bureau, dat burgers bijstaat die hun WOZ-waarde willen verlagen, combineerde voor het onderzoek data uit verschillende overheidsbronnen en eigen gegevens. ‘Het is onacceptabel dat zoveel huishoudens onterecht teveel WOZ-belastingen betalen.’

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde zijn gemeenten zelf verantwoordelijk. Ze doen dat door een woning te taxeren. Dit gebeurt vaak niet door een taxateur, maar door een computersysteem. En daar gaat het geregeld mis. In bijna 40 procent van de gevallen wordt de WOZ-waarde na een bezwaar verlaagd; vaak komt dat doordat computers de kwaliteit, luxe of onderhoud van de woning verkeerd inschatten, zo blijkt uit het onderzoek van WOZwet.nl. In totaal betaalt mogelijk één op de drie Nederlanders te veel WOZ-belasting. WOZwet.nl analyseerde eigen cijfers, data van het CBS, de Rijksuniversiteit Groningen, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en drie rapporten van de Waarderingskamer op gemeentelijk niveau.

Cijfers per gemeente; van ‘Aa en Hunze’ tot en met ‘Zwolle’

In het rapport gaan de specialisten van WOZwet.nl niet alleen in op de landelijke staat van de WOZ-sector, ze maken ook de belangrijkste WOZ-cijfers per gemeente inzichtelijk, van A tot Z ofwel van AA en Hunze tot en met Zwolle. Denk daarbij aan de gemiddelde WOZ-waarde en stijging, belastingtarieven, het aantal WOZ-bezwaren van afgelopen jaar en het percentage WOZ-waarden die mogelijk te hoog zijn. Zo steeg de gemiddelde WOZ-waarde het meest in Renswoude (Utrecht) met 28,6% en het minst in Dantumadiel (Friesland) met 6,8%. De gemiddelde WOZ-waarde blijkt dit jaar het hoogst in Bloemendaal (Noord-Holland) met € 936.000 en het laagst in Pekela (Groningen) met € 196.000.

Geen profiteurs

Jaarlijks vloeit 11 miljard euro naar de overheidskas (gemeenten én landelijke overheid) via de verschillende WOZ-belastingen. Het gaat gemiddeld om 1.358 euro per huishouden. Wanneer een bureau aantoont dat de WOZ-waarde te hoog is, betaalt de gemeente de vergoeding aan het bureau. Zo draait de burger niet op voor die kosten en is de drempel lager om het tegen de eigen gemeente op te nemen. Gemeenten zijn ondertussen steeds kritischer op de WOZ-bureaus en ontmoedigen hun burgers van deze vorm van rechtsbijstand gebruik te maken. ‘Gemeenten kunnen budget en energie wat ons betreft beter besteden aan het voorkomen van problemen vooraf, door nauwkeuriger de WOZ-waarde te berekenen.’, zegt Joas Hollander. Hij werkt als jurist voor WOZwet.nl, dat in 2022 voor ruim 40 miljoen euro aan WOZ-waarde verlaagde voor burgers.

Voormalig minister van rechtsbescherming Sander Dekker kwam in 2021 met een onderzoek naar WOZ-bureaus. Hieruit bleek dat er geen sprake is van ‘profiteren’ door het grootste deel van de bureaus. De algehele indruk van deze bedrijven was positief. Bovendien is de vergoeding die de branche van gemeenten ontvangt (18 miljoen euro) slechts 0,16 procent van het totaal aan belastingen dat de overheid via de WOZ ophaalt.

Tags

OnderzoekWassenaarWOZ-waardeWOZWet.nl
Gerelateerde artikelen
Back To Top