Skip to content

Wassenaarse VVD: ga stemmen op 15 maart

10 maart 20232 minute read

Aanstaande woensdag vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en waterschappen. De Wassenaarse VVD roept iedere kiesgerechtigde op te gaan stemmen. Want deze bestuurslagen zijn relevanter dan ooit.

Zo is de ruimtelijke ordening in de provincie Zuid-Holland grotendeels in handen van onze provincie. Dat is belangrijk voor een goede inrichting en gebruik van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om woningen, wegen en natuur. Daarnaast houdt de provincie toezicht op gemeenten en kiezen de leden van de Provinciale Staten indirect de leden van de Eerste Kamer. De waterschappen zijn in deze tijden van droogte, klimaatverandering en grotere wisselingen van weersomstandigheden van groot belang. Zij zorgen niet alleen voor schoon en veilig drinkwater, maar ook voor droge voeten.

De VVD is zowel in de Provinciale Staten als in de waterschappen goed vertegenwoordigd. Dat biedt kansen om belangrijke zaken, die de gemeentegrenzen overstijgen, goed te regelen. De fractie van de Wassenaarse VVD heeft regelmatig contact met partijgenoten op regionaal niveau om de belangen van Wassenaar te behartigen.

Zo vroegen de VVD-fracties in Wassenaar, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en de Provincie Zuid-Holland onlangs aandacht voor het voorkomen van verkeershinder rond geplande wegwerkzaamheden zoals de A4 en de A44. Daarbij deden zij de oproep om extra sluipverkeer te voorkomen door goede afstemming van werkzaamheden en omleidingen door gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden.

Een ander onderwerp waarover regionaal overleg van groot belang is, is een goede spreiding van recreatie binnen onze mooie provincie. Wij realiseren ons goed dat Wassenaar een recreatieve functie vervult binnen de regio en provincie, maar daarbij moeten we rekening houden met de kwetsbaarheid van de natuur, zoals in Meijendel, en de leefbaarheid in ons dorp. Een evenwichtigere verdeling van de recreatiedruk is alleen te bereiken door samen te werken in de regio. Ook hierin spelen de provincie en waterschappen een grote rol.

Kortom, uw stem maakt op 15 maart het verschil. Vragen of opmerkingen? Mail gnijman@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top