Skip to content

CDA Wassenaar trots om bijdrage te leveren aan de nieuwe coalitie

17 maart 20232 minute read

Er ligt een coalitieakkoord waarin wij het CDA zich duidelijk in herkent. Het akkoord heet niet voor niets Samen voor Wassenaar. Wij willen het ook echt samen doen. Samen met de Raad, maar zeker ook samen met inwoners en ondernemers. Een zeer belangrijk punt voor het CDA is goed bestuur zonder gedoe. We hopen dat we ook met de andere partijen in de Raad de komende jaren zoveel mogelijk samen kunnen werken.

De Christendemocratie heeft als anker vier kernwaarden solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Deze hebben gelukkig allemaal een mooie plek gekregen in het akkoord. Wij maakten ons vorig jaar zorgen over een extreme OZB verhoging van 20%.

We hebben ons hier hard voor gemaakt en gelukkig is er in dit akkoord geen sprake van een OZB verhoging boven de inflatie. Ook de toeristenbelasting wordt niet verhoogd. Dat geeft rust aan de inwoners, zeker in deze lastige economische tijden met voortdurende stijgende prijzen. En we sparen ook voldoende sparen voor de toekomst: het rentmeesterschap.

Het akkoord versterkt en verbindt de Wassenaarse samenleving door aandacht voor het maatschappelijke middenveld, de gespreide verantwoordelijkheid, met ruim aandacht voor verenigingen en sport en voor vrijwilligers.  Het CDA is dankbaar voor de extra aandacht voor jongeren, bv door een jongerenraad.  Ook wordt gezocht naar extra plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten. We vinden het geweldig dat er een gemeentewinkel in het leven wordt geroepen. Een toegankelijke en laagdrempelige locatie voor inwoners en ondernemers.

Het belang van het sociaal domein vormt het anker van het akkoord. Zorg wordt gegarandeerd voor jong en oud. We zijn blij dat er nog meer waardering komt voor mantelzorg en respijtzorg. Wassenaar moet niet alleen een mooie gemeente zijn om in te wonen, maar ook leefbaar blijven.

De toegankelijkheid van de woningmarkt voor cruciale beroepen als politieagenten, leraren en zorgmedewerkers staat onder druk. Hier wordt nu echt wat aan gedaan. De realisatie van woningbouw voor jong en oud is een prioriteit van dit college . Mooie voorbeelden van solidariteit.

We koesteren onze mooie groene gemeente, er komt extra aandacht voor duurzaamheid. Zo gaan we ook echt doorpakken op de energietransitie.  Juist binnen deze portefeuille (ruimte, duurzaamheid en verkeer) zal de CDA wethouder actief zijn. We zijn blij dat oud Raadslid Wim Koetsier namens het CDA onze wethouder is. We wensen het nieuwe college veel succes wijsheid bij het besturen van onze prachtige gemeente!

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top