Skip to content

Even voorstellen: wethouder Ronald Zoutendijk

28 april 20232 minute read

Wassenaarder Ronald Zoutendijk is sinds een aantal weken wethouder. Hij was eerder commissielid van Democratische Liberalen Wassenaar en heeft de portefeuille cultuur en welzijn.

Wie is Ronald Zoutendijk?

Ronald Zoutendijk (67 jaar) woont sinds 1990 met zijn vrouw Debbie in Wassenaar. Zij zijn bijna 47 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind.

Wethouder Ronald Zoutendijk. Fotocredit: PR

Na zijn studie aan de sociale academie is Ronald gaan werken in de verslavingszorg en daarna in de jeugdzorg. Ronald was op jonge leeftijd directeur van het kindertehuis ‘De Sonnenburgh’ in Wassenaar. Na zijn werkzaamheden in verschillende organisaties in de jeugdzorg, werkte hij als directeur van een regionaal bureau leerplicht, in de filantropische sector en bij een landelijk werkzame stichting voor hulp bij onbedoelde zwangerschap.

Wat is voor Ronald van waarde?

Ronald: ‘De omgang met kwetsbare mensen heeft mij met de neus gedrukt op mijn eigen kwetsbaarheid, maar ook op het besef dat we in een gebroken schepping leven. Ik wil dienstbaar zijn aan een beter leven en een betere maatschappij. Dat verklaart ook mijn belangstelling voor samenleving en politiek.’ Voor Ronald geeft het christelijk geloof richting aan zijn leven. Ronald: ‘Als je, zoals ik, gelooft dat God persoonlijk daarbij betrokken is, geeft dat een extra, inspirerende, lading’.

Wat vindt Ronald echt belangrijk?

Ronald: ’Wassenaar is een vitaal dorp met heel veel maatschappelijke initiatieven. Ik wil mijn best ervoor doen om ons dorp vitaal te houden. Dit kan door te werken aan een mentaal en fysiek gezonde, voor iedereen toegankelijke samenleving, met oog voor jong en oud. Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarvoor essentieel is. Mijn werkterreinen cultuur en welzijn lenen zich daar uitstekend voor!’

Hoe heeft Ronald de eerste weken van zijn wethouderschap ervaren?

Ronald: ‘Er komt veel op je af. Niet alleen qua inhoudelijke onderwerpen, maar vooral wat betreft de te volgen procedures. Ik vind het heel interessant en leerzaam om de goede weg te bewandelen, met het oog op een zo gunstig mogelijk resultaat. Ik heb ervaren dat er een heel collegiale werksfeer is in het college van burgemeester en wethouders. Ook vind ik het heel prettig werken met onze ambtenaren, die deskundig en betrokken zijn bij de diverse beleidsterreinen en op wie ik kan bouwen. Ook mijn eerste ervaringen met de gemeenteraad, nu aan de andere kant van de tafel, zijn positief: samen voor Wassenaar!’’

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top