Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD zet jongerenvraagstuk opnieuw op de agenda

28 april 20232 minute read

Het jongerenvraagstuk heeft de aandacht, mede dankzij de ouders die hier eind vorig jaar een brief over schreven. De gemeente pakte dit doortastend op en organiseerde twee avonden: één voor ouders en één voor jongeren. “Nu is het zaak om de jongeren betrokken te houden,” zegt VVD-raadslid Charlotte Rogge. Zij zette het onderwerp daarom op de agenda van de Commissie.

Op de avonden die de gemeente in januari samen met de politie, boa’s en jongerenwerk organiseerde is veel input geleverd. Op basis daarvan zijn 5 thema’s met doelstellingen vastgesteld en is er een plan van aanpak gemaakt, met concrete acties. “Ik ben zelf bij beide avonden aanwezig geweest en herken in het plan van aanpak heel goed wat er is besproken,” aldus Charlotte. Zij complimenteerde de opstellers, maar was ook kritisch. “Ik mis in dit plan hoe de jongeren nu bij het vervolg worden betrokken.”

In een informatiebrief aan de Raadsleden werd gemeld dat ouders en belangstellenden waar nodig worden geïnformeerd en betrokken. En dat de jeugdagent en jongerenwerkers de stand van zaken delen op sociale media en mondeling aan jongeren die zij op straat tegenkomen. In de commissievergadering vroeg Charlotte aan de wethouder of er geen nieuwe sessie moet komen, met of zonder pizza’s, waarbij het plan van aanpak echt wordt teruggekoppeld aan de jongeren. En waar jongeren verder kunnen meedenken over de uitvoering van hun ideeën, zoals de keuze voor een fijne ‘hangplek’ of juist een plek om te kunnen studeren.

De Wassenaarse VVD is benieuwd hoe de betrokkenheid van de jongeren duurzaam wordt geborgd binnen onze gemeente. En hoe de inbreng van de sessies met ouderen en jongeren verder wordt meegenomen in het jeugd- en jongerenbeleid. Naar aanleiding van het agenderingsverzoek van de Wassenaarse VVD ontstonden ook bij andere partijen vragen. De wethouder zegde toe voor de zomer opnieuw met een informatiebrief te komen. Hij begreep de boodschap van de VVD goed en neemt op korte termijn concrete acties om de geïnteresseerde jongeren ‘vast’ te houden en vervolgparticipatie te borgen. U begrijpt, de Wassenaarse VVD blijft dit goed volgen. Als mooie plannen goed worden uitgevoerd, dan wordt opgroeien in Wassenaar leuker.

Heeft u vragen of opmerkingen: crogge@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top