Ga naar hoofdinhoud

PvdA: Steun voor een nieuwe school op het Huibregtse veld

23 juni 20232 minute read

In de gemeenteraad op 4 juli komt het voorstel aan de orde of op het veld achter de oude Huibregtse school een nieuwe school kan worden gebouwd. Omdat bouwen op een grasveld in ons dorp altijd gevoelig ligt legt de PvdA fractie graag uit waarom zij deze ontwikkeling van harte steunt.

Henri van Smirren, PvdA raadslid, licht toe. “Het is goed om te weten dat ontwikkelingen in de samenleving constant aanpassingen vragen, zo ook in het onderwijs. In de nieuwe school, opgezet als een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar, komen onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning samen op 1 plek. De stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) is de eigenaar van de  Jozefschool (Thorbeckestraat) en de Jan Baptist (Anemonenweg). Het gebouw van de Jozef is aan het eind van haar levensduur en de Jan Baptist is over 10 a 15 jaar aan vervanging toe. De SKOW wil beide scholen nu fuseren tot één Integraal Kind Centrum waarbij aansluiting wordt gezocht met de kinderopvang van Norlandia gevestigd in de oude Huibregtse school. Op de huidige locaties van de Baptist en Jozef is op dit moment geen kinderopvang. Om e.e.a. betaalbaar te krijgen zijn forse investeringen nodig. Voorzieningen t.a.v. ruimte en inrichting. Die ruimte ontbreekt op de huidige locaties. De gewenste inrichting is haalbaar met een passende schaalgrootte op een deel van het Huibregtse veld.”

Van Smirren vervolgt: “Natuurlijk moet je spaarzaam zijn met het groen maar het grasveld kan door de komst van de school een kwalitatieve impuls krijgen door groen rond de school, bijvoorbeeld met schooltuinen, een groene speelplaats. En, een groot deel van het grasveld blijft gewoon bestaan. Er blijft voldoende speelruimte over en je hond kun je er ook nog steeds uitlaten. De vijver en omgeving, het mooiste gedeelte van het park, blijft ook gewoon in stand. Het is natuurlijk van groot belang dat omwonenden worden betrokken bij de ontwikkeling en de plek waar de nieuwe school komt. De ontwikkelende partij en de gemeente zorgen daar voor.

Henri besluit: “Nog een belangrijk aspect wil ik nog noemen. Op de plek waar de scholen nu staan kan woningbouw plaatsvinden voor starters en senioren. Uiteraard ook hier weer passend in de omgeving en met betrokkenheid van de omwonenden. We zien dat deze ontwikkeling meerdere voordelen heeft voor ons dorp: woningen voor mensen die dat hard nodig hebben en een nieuwe, moderne school voor 480 Wassenaarse kinderen.

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top