Ga naar hoofdinhoud

De koers is bepaald. En nu vooruit!

7 juli 20233 minute read

Afgelopen dinsdag 4 juli 2023 was er de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces. Veel aandacht ging naar het plan om de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptistschool te fuseren en te verplaatsen naar het terrein aan de Burmanlaan/Van Cranenburchlaan/Van Groeneveltlaan. Dankzij een unaniem aangenomen amendement van DLW zal er eerst een verkeersonderzoek wordt gedaan. Hierbij worden de plannen met betrekking tot de voormalige Sint Jozefkerk nadrukkelijk betrokken. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen of de plannen in het genoemde gebied kunnen worden voortgezet.

In de week daarvoor werd de Kadernota 2024-2027 vastgesteld. Deze nota vloeit voort uit het Coalitieakkoord, waarvoor DLW veel inbreng heeft geleverd. In de Kadernota wordt niet alleen bestaand beleid voortgezet, maar krijgt hoognodig nieuw beleid ook de aandacht met de ambitie om langlopende dossiers af te maken. Daarbij gaat het om investeringen in een veilig en gezond Wassenaar, zoals het bevorderen van sociale samenhang, toegenomen verkeersveiligheid, sanering van de gemeentewerf, ruimte voor woningbouw en spreiding van recreatie.

Veel projecten zijn duurder geworden als gevolg van inflatie. Het geld op de bank laten staan kost daarmee vaak ook veel geld op langere termijn. Een sluitende begroting en realistische verwachtingen voor de toekomst zijn belangrijk om onze gemeente financieel gezond te houden én tegelijkertijd mooie projecten te realiseren. Kortom, alles krijgt in deze Kadernota de aandacht die nodig is nú en in de komende tijd. En dat zonder dat er sprake is van een lastenverhoging voor onze inwoners!

Dit alles straalt een degelijk beleid uit. Wij zijn van: geen woorden maar daden. Alleen dan toon je bestuurskracht en dat doet dit college. Dat is lovenswaardig. Zelfstandigheid wordt behouden met bestuurskracht en niet met liquiditeit, zoals wel eens gesteld wordt.

Ik wil daarbij benadrukken dat DLW bij voortduring de hand uitsteken naar de fractieleden van de oppositie. Dat deden wij en dat zullen wij blijven doen. Wassenaar is immers gebaat bij een bestuur dat niet rollebollend over straat gaat. Wat wij willen is dat zowel de fracties van de oppositiepartijen maar ook onze inwoners en ondernemers, vanaf het begin bij plannen worden betrokken. Het Coalitieprogramma besteedt dan ook uitdrukkelijk aandacht aan inwonersparticipatie.

Voorlopig hebben wij nu even de broodnodige rust om bij te komen van alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Wij wensen u en de uwen een prettige vakantie!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

mede namens Roland Pluut en Sander Daamen, fractieleden

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top