Skip to content

Extra begeleiding voor inwoners als ‘Opstap naar werk’

21 september 20232 minute read

De gemeente biedt inwoners extra begeleiding als de stap naar werk nog te groot is. Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe plan om inwoners aan werk te helpen. Het college van burgemeester en wethouders bood op 15 augustus 2023 het beleidsplan Opstap naar werk voor re-integratie en participatie aan de gemeenteraad aan. Op 19 september 2023 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld.

Wethouder Financiën, Economie, Sport en Werk Laurens van Doeveren: “Werk vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist voor deze inwoners willen we actief meedenken en de juiste ondersteuning bieden. Door aan te sluiten bij de specifieke situatie en met elkaar de mogelijkheden te bespreken hopen we alle Wassenaarders een Opstap naar werk te bieden. Tegelijkertijd zoeken we de samenwerking op met werkgevers. Zo kunnen we vraag en aanbod effectief met elkaar verbinden.”

Verschillende opties voor stap naar werk

Er zijn verschillende opties om inwoners te helpen de stap naar werk te zetten. Daarvoor zet de gemeente naast werkconsulenten ook zogenoemde participatieconsulenten, matchmakers en een leerwerkmakelaar in. Samen met de inwoner kijken zij naar mogelijkheden om werk, een leerwerkplek of participatie-activiteiten te vinden, zoals vrijwilligerswerk. Er gaat extra aandacht uit naar jongeren zonder basisdiploma, inwoners van 55 jaar en ouder en inwoners met een verblijfsstatus. Ook kan de gemeente werkgevers ontzorgen bij het bieden van een werkplek. Bijvoorbeeld door begeleiding van de werknemer en het bieden van loonkostensubsidie.

Ontwikkelingen komende twee jaar

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Daarnaast zijn er de komende twee jaar ontwikkelingen die invloed hebben op het beleidsplan. Daarom wordt het plan in 2025 opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld.

Tags

ArbeidsmarktBegeleidingGemeentehulpWassenaarWerkWerkzoekenden
Gerelateerde artikelen
Back To Top