Skip to content

CDA Wassenaar: onze begroting toont bestuurskracht en hoe!

26 oktober 20233 minute read

Op dinsdag 31 oktober zal het CDA deelnemen aan de behandeling van de Begroting. De financiering van de plannen voor de komende jaren wordt dan besproken. Tijdens de coalitieonderhandelingen eerder dit jaar heeft het CDA samen met de VVD, D66, PvdA en DLW afgesproken om diverse plannen, waar al jaren over wordt gesproken, daadwerkelijk uit te voeren. De afspraken hebben grotendeels al hun beslag gekregen in de Kadernota. In deze Begroting voor 2024 worden nieuwe plannen, reeds goedgekeurde plannen en bestaand beleid voor de komende jaren begroot.

Waarom is het nodig dat deze plannen worden uitgevoerd?

  1. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om voorzieningen te realiseren voor de inwoners. Daarnaast is de gemeente een overheid en geen bedrijf. Het geld dat uitgegeven wordt, komt ten goede aan de inwoners en is daarmee ook een maatschappelijke investering. Winst maken is niet de bedoeling. Oppotten van spaargeld ook niet. Het geld wordt minder waard en de voorzieningen, die nodig zijn, komen er niet.

Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden van plannen die al lang goedgekeurd zijn, maar nog niet uitgevoerd. De kosten lopen alleen maar op.

  • Het CDA vindt maatschappelijke voorzieningen investeringen die echt nodig zijn, zoals het bouwen van een school. Tijdens de onderhandelingen hebben wij samen met de andere partijen bovendien twee locaties vrijgespeeld om nieuwe woningen te gaan bouwen. Die woningen zijn nodig om ons dorp leefbaar te houden. Daarmee voldoet de gemeente aan haar verantwoordelijkheid: realiseren van voorzieningen. De investeringen van school en nieuwe woningen betalen zich terug. Dat zijn diepte investeringen in ons dorp.
  • Hoe zit het financieel technisch? De investeringen komen ook uit onze gemeentelijke spaarpot.  Zoals hierboven al geschreven: oppotten van spaargeld is geen taak van de gemeente en het geld wordt minder waard. Dat wil het CDA dus niet. Uiteraard vinden we dat we binnen de financiële kaders van goed financieel beheer moeten opereren en tegelijkertijd moeten sparen voor investeringen in de toekomst.
  • Het CDA heeft vorig najaar door middel van een petitie en een amendement de OZB verhoging van 20% voor de inwoners kunnen tegenhouden. Het coalitie akkoord, de Kadernota en de Begroting zijn gebaseerd op plannen realiseren zónder dat de inwoners een verhoging van de lasten krijgen. De lasten zijn al hoog genoeg. Er is geen noodzaak om de inwoners te belasten, want we hebben die financiële ruimte.

Het CDA staat voor sterk en solide beleid. Goedkeuren van de begroting is een sterk staaltje van bestuurskracht!

CDA Wassenaar – settema@wassenaar.nl, severard@wassenaar.nl, rbeerepoot@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top