Skip to content

Wassenaarse VVD: Investeren in ons mooie dorp

4 november 20232 minute read

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Een sluitende begroting, waarin de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. En waarin ruimte is voor investeringen: onder meer in verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en groen, een levendige dorpskern en sport. Voorzieningen waar elke inwoner plezier van heeft. 

Veilig verkeer en een schoon dorp 

Charlotte Rogge. Fotocredit: PR

We investeren in verkeersveiligheid, omdat we willen dat onze kinderen, onze ouders en wijzelf veilig van A naar B kunnen. We vroegen nogmaals aandacht voor de fietsveiligheid op de Dr. Mansveltkade, de weg naar sportverenigingen. De wethouder heeft toegezegd hiervoor op korte termijn met tijdelijke maatregelen te komen. We investeren in een schoon dorp: met nette stoepen en groen dat goed wordt bijgehouden. En in een (kosten-)efficiënte afvalinzameling.

Een levendige dorpskern

We investeren in de dorpskern, zodat inwoners en bezoekers daar met plezier naar toe gaan. En waar ondernemers kunnen ondernemen. (Dat laatste geldt overigens voor heel Wassenaar.) We willen winkels, geen leegstand. We willen dat de dorpskern klaar is voor de toekomst. Inclusief klimaatverandering. Dus dat het hittebestendig is, dat er bomen staan en dat er een goede waterafvoer is. We vroegen wel aan het college om hier ook echt kritisch te blijven op alle uitgaven.

Sport en gezondheid

De afgelopen jaren hebben we veel maatregelen genomen om de zorg en maatschappelijke ondersteuning zo goed mogelijk in te richten. Zo is er nu 1 loket waar onze inwoners terecht kunnen. We zetten in op preventie. En we investeren in goede sportmogelijkheden. Vorige week nog keurde de gemeenteraad een krediet goed voor de gemeentelijke sporthal. Vanaf april kunnen Wassenaarders daar naar hartenlust sporten en allerlei sociale activiteiten ondernemen. Dit draagt bij aan onze gezondheid en aan verbinding. 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar CRogge@wassenaar.nl.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top