Skip to content
Bestuur BKO, s.v. Wassenaar, Norlandia met het college op de foto. Fotocredit: gemeente Wassenaar

Ontwikkeling Multifunctioneel Centrum biedt kansen voor Kerkehout

13 november 20232 minute read

Het college van burgemeester en wethouders bracht op 7 november 2023 een bezoek aan s.v. Wassenaar en Buurtvereniging Kerkehout (BKO). Met de buurtpartners is gesproken over de plannen voor een nieuw Multifunctioneel Centrum waarbij s.v. Wassenaar, de BKO en Kinderopvang Norlandia samengaan onder één dak.

College in gesprek: bezoek buurtpartners Kerkehout

Burgemeester Leendert de Lange, wethouders Laurens van Doeveren, Wim Koetsier, Ritske Bloemendaal, Ronald Zoutendijk en gemeentesecretaris Karin Handstede waren dinsdag 7 november te gast op het sportterrein van s.v. Wassenaar en het buurthuis van de BKO in Kerkehout. Daar kreeg het college een presentatie over de stand van zaken van de nieuwbouwplannen op deze locaties. In het kort: er komt een Multifunctioneel Centrum (MFC), ontwikkeld door meerdere organisaties. De sportvereniging ‘ruilt’ een voetbalveld in en op die plek ontstaat ruimte voor woningbouw in het sociaal én middensegment. Op de plek van het huidige clubhuis komt een Multifunctioneel Centrum (s.v. Wassenaar, kinderopvang Norlandia en buurtvereniging BKO). En waar nu het buurtcentrum staat, komen enkele nieuwe woningen.

Ritkse Bloemendaal, wethouder Sociaal domein, wonen en onderwijs

Wethouder Bloemendaal heette iedereen van harte welkom en opende de bijeenkomst. Hij vertelt: ‘Wij zijn blij met het enthousiasme en de samenwerking met alle organisaties. Ook ben ik erg te spreken over de voortgang die we met elkaar boeken en dat de ontwikkeling in 2023 weer goed in beweging is gekomen. Het is ook goed dat we in de komende periode een belangrijk aantal woningen aan Kerkehout kunnen toevoegen.’

Betrekken inwoners en buurt belangrijk

Jaap van Wissen (voorzitter s.v. Wassenaar) en Gerke Henkes (lid BKO en procesbegeleider werkgroep) vertellen dat het draagvlak voor het MFC in de buurt groot is. Een groot aantal leden woont in de directe omgeving. De leden voelen zich verbonden met wat er gebeurt met hun sportclub en buurthuis. Er is veel aandacht voor wat er gaat komen op deze locatie, mensen willen graag meedenken. In 2021 is een enquête gehouden en daaruit kwam naar voren dat mensen uitkijken naar de ontwikkeling op deze plek.

Woord van dank: Burgemeester Leendert de Lange sluit af

De bijeenkomst in het buurtcentrum van de BKO werd afgesloten door de burgemeester: ‘Het is fijn om het enthousiasme en positieve energie van iedereen te ervaren. Kerkehout is een belangrijk onderdeel van Wassenaar, waarbij de eigenheid en cultuur nog zo aanwezig is. Deze mooie ontwikkeling draagt bij aan de doelen die wij als gemeente hebben.’

Tags

Buurtvereniging KerkehoutCollegeGemeenteKerkehoutKinderopvang NorlandiaSV WassenaarWassenaarWerkbezoek
Gerelateerde artikelen
Back To Top