Skip to content

GroenLinks Wassenaar: Omdenken op het verkeersdossier

16 november 20232 minute read

Tijdens de afgelopen commissievergadering fysieke leefomgeving werd nogmaals duidelijk dat Wassenaarders klaar zijn met het politieke gedraal op verkeersgebied. Zij vragen om een toekomstvisie waarin leefbaarheid en veiligheid prioriteit krijgt boven doorstroming en waarmee (sluip)verkeer in ons dorp wordt verminderd.

Van inwoners krijgen we te horen dat veiligheid en leefbaarheid het allerbelangrijkst is. Wij zijn voor behoud van bomen en ander groen, behoud van vrij liggende fietspaden, verminderen van sluipverkeer, vermijden van verplaatsing verkeer tussen straten en wijken (in plaats van vermindering) en verkeersveiligheid voor heel het dorp.

Recentelijk was Wassenaar in het nieuws: Wassenaar is een fiets-onveilige gemeente. Wassenaar scoort op Leiden na het slechts met jaarlijks 57 fietsongevallen, dat is gemiddeld 1 fietsongeluk per week. Bij ruim de helft van alle fietsongevallen is een auto betrokken (52%). Statistieken laten zien dat als je een ongeluk krijgt met een auto die 30 km rijdt ipv 50 km, 90% meer kans hebt om dit te overleven. Hierbij gaat het vooral om ongelukken onder fietsers en ouderen.

Uit onderzoek van november 2022 kwam naar boven dat 45% van de automobilisten die in en door Wassenaar rijden, niks te zoeken of te halen hebben in Wassenaar. Ze komen niet in de Langstraat om iets te kopen, ze komen hier niet om te werken en komen ook niet bij één van ons op bezoek. Deze groep automobilisten heeft niks met ons dorp, zij maken enkel gebruik van de openbare ruimte om van A naar B te bewegen.

Wij komen met een totaalpakket aan voorstellen voor aanpassingen op twee beleidsdocumenten. Op basis van de visie waar zovelen ons om vragen: leefbaarheid en veiligheid boven doorstroom. Vermindering van het sluipverkeer. De schoolstraten en schoolzones uitbreiden naar omliggende straten. Alle scholieren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Daar past een beleid bij waar onnodige autobewegingen binnen ons dorp worden ontmoedigt en er tegelijkertijd wordt ingezet op het stimuleren van fietsen. En dit alles zonder ons historische en groene dorpsgezicht aan te tasten. Het kan door samen politieke lef te tonen: samen naar 30. Voor ons allemaal en in het bijzonder voor onze jongeren, onze ouderen en onze gasten. Dit is de meest logische uitkomst van alle onderzoeken en participatietrajecten tot nu toe.

Wij vinden dit ook passen bij ons mooie dorp. Ons historische en groene dorp bestaat uit fantastische lanen en kleine straatjes met drie grote middelbare scholen (met 3000+ leerlingen) en meerdere basisscholen. Veiligheid en leefbaarheid hebben onze prioriteit!

Fractie GroenLinks Wassenaar

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top