Skip to content

In gesprek met Rob Gieben (62) Hoofd jeugdopleiding Onderbouw van Blauw-Zwart over zijn keuze

Rksv Blauw-Zwart
7 januari 20246 minute read

We vroegen Rob (foto) over zijn keuze voor Blauw-Zwart en hoe het gaat met de jeugdopleiding van de Wassenaarse club.

In je carrière ben je in diverse technische functies werkzaam geweest. Welke functie heeft je voorkeur?

Rob Gieben. Fotocredit: PR

Van de zesendertig jaar dat ik werkzaam ben in de voetballerij, heb ik zestien jaar als hoofdtrainer en zeventien jaar als hoofd opleiding gewerkt. Ook nog twintig jaar als jeugd- en twintig jaar als techniektrainer gewerkt.

Ik heb nooit willen kiezen tussen senioren- en  jeugdvoetbal. Vind het beide zeer interessant en heb daarom deze functies vele jaren met heel veel plezier gecombineerd.

Waarom heb je gekozen voor de club Blauw-Zwart?

Ik heb Blauw-Zwart altijd één van de mooiere regioclubs gevonden. Het tenue, de accommodatie en de prettige cultuur hebben me altijd aangesproken.

Op enig moment zocht de club een hoofd opleiding en ik was op zoek naar een club met ambitie, een goede organisatie, goede trainings- en wedstrijdfaciliteiten, een middelgrote jeugdopleiding en uitkomend op eersteklasse/hoofdklasse niveau.  

Na diverse gesprekken zijn we overeengekomen en ik moet zeggen dat ik het uitstekend naar mijn zin heb.

Ben je verantwoordelijk voor alle teams of alleen de selectieteams?

We werken binnen de opleiding met twee hoofd opleidingen. Toine L’Ami is hoofd opleiding bovenbouw en ik ben verantwoordelijk voor de onderbouw (selectie- en breedteteams).

Is er een goede onderlinge samenwerking tussen de onder- en bovenbouw?

Vanzelfsprekend heb ik op technisch gebied veel overleg met Toine en Huib de Jong (hoofd technische commissie jeugd) en met z’n drietjes vormen we een goed functionerend team. Vanuit onze functies praten we geregeld over het verbeteren van het beleid, de ontwikkeling van diverse spelers en de doorstroming van talent.

Huib en Toine zijn jongens van de club. Huib is een duizendpoot, is altijd aanspreekbaar en regelt enorm veel.

Toine heeft veel verstand van het spelletje, weet gezien zijn voetbalverleden wat er op niveau gevraagd wordt en heel belangrijk, hij kan zijn visie goed verwoorden en overdragen.

Kortom, twee mensen met meerwaarde binnen elke ambitieuze jeugdopleiding en daardoor prettig om met hun te mogen samenwerken.

Zijn er binnen de opleiding doelstellingen gesteld en zijn deze uitgeschreven binnen een zogenaamd opleidingsplan?

De hoofddoelstelling van de Blauw-Zwart opleiding is dat binnen de gehele jeugdopleiding, van kabouter tot en met O19,  recreatief en prestatief voetbal hand in hand gaat én dat elk kind, jongen of meisje, zich op zijn/haar eigen tempo en niveau in een veilige omgeving kan ontwikkelen.

We zijn bezig om het huidige Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan op punten te herschrijven. Een dergelijk plan is een dynamisch stuk dat elk seizoen op punten weer bekeken moet worden en zo nodig worden bijgesteld.

Een jeugdopleiding en daarmee het hoofd opleiding heeft in mijn optiek altijd drie primaire doelstellingen.

  1. Dat de teams aan het einde van een seizoen zodanig worden samengesteld, dat ieder kind op zijn/haar eigen tempo en niveau met heel veel plezier kan ontwikkelen binnen de voetbalsport. Daarom is selecteren van kinderen, van alle teams van een bepaalde leeftijdslijn, ook zo enorm belangrijk.
  2. Zorgen dat de voorwaarden aanwezig zijn dat kids twee keer per week volwaardig kunnen trainen en op zaterdag kunnen spelen. Met voorwaarden bedoel ik dat er op elk team een trainer/coach en leider aanwezig is en er met goed en voldoende materiaal getraind kan worden op een voldoende veldafmeting.
  3. De derde en laatste primaire doelstelling is het optimaal opleiden van talentenvolle spelers teneinde de doorstroming van zelf opgeleide jeugdspelers richting de seniorenselectie te bevorderen. Denk hierbij aan het opleidingsniveau van de jeugdtrainers, kwaliteit van de trainingen, aantal trainingen per week, het competitieniveau en het eventueel vervroegd doorschuiven van talenten naar een oudere leeftijdsgroep teneinde het individu meer uitdaging te bieden, hierdoor uit de comfortzone zal treden en daardoor sneller zal ontwikkelen wat de overstap naar de seniorenselectie zal vergemakkelijken.

Zie je reeds verbeteringen ontstaan door de huidige aanpak?

Ja zeker, maar dat gaat stapje voor stapje. Wat mij betreft is dat prima, want als een olifant denderen door de porseleinkast heeft nog nooit een opleiding vooruit geholpen.

Maar er moet wel een zekere dynamiek aanwezig zijn binnen een opleiding, waardoor we met z’n alle wakker blijven, elkaar helpen daar waar nodig, maar ook kritisch op elkaar kunnen zijn. Alleen op deze manier is het optimaliseren van “het winkeltje” (lees: de jeugdopleiding) mogelijk.

Ik constateer dat de opleiding van Blauw-Zwart in een positieve flow zit, we hebben op dit moment de wind mee, met name in de groei van het aantal jeugdleden, het speelniveau, maar vooral de participatie van ouders. Geweldig gewoon om te zien dat er zoveel welwillende ouders hun schouders eronder willen zetten.

Ik schreef net “het speelniveau”. Er zijn diverse breedteteams een klasse hoger gaan spelen, het merendeel van onze jeugdselectieteams speelt nu in de hoofdklasse en O13-1 en O18-1 zijn gepromoveerd naar respectievelijk de divisie en de hoofdklasse. Dit is natuurlijk een uitstekende ontwikkeling met name gezien de verdere teamontwikkeling binnen de bovenbouw en de uiteindelijke doorstroming van zelf opgeleide spelers naar de seniorenselectie.

En dat proces gaat natuurlijk niet vanzelf.  Daar moeten we als club heel serieus aan blijven werken. Alleen dan is het mogelijk dat de seniorenselectie de gewenste sportieve stap kan maken naar een stabiel derde klasse niveau en vervolgens weer te werken naar een klasse hoger om vervolgens daar weer naar een stabiel niveau te groeien.

Het moet de echte Blauw-Zwarter toch aanspreken om middels een top-opleiding de seniorenselectie weer op eerste klasse niveau terug te brengen, alwaar de club eind jaren ’70 en ik meen rond het jaar 2000 op acteerde.

Want daar hoort een club als Blauw-Zwart in mijn beleving thuis.

Is er binnen de onderbouw voldoende aandacht voor de breedteteams oftewel de niet-selectie teams?

Zie mijn reactie aan het begin van dit interview bij primaire doelstellingen punt 1 en 2.

Ik moet zeggen dat zowel de breedteteams als de selectieteams van Blauw-Zwart veel aandacht krijgen en dat vind ik een goede ontwikkeling.  

Is er nog plaats voor nieuwe aanwas binnen de opleiding?

Ik heb niet voldoende zicht op de bovenbouw, maar wat betreft de onderbouw hebben we bij de jongste jeugd van 5 jaar, de kabouters, nog plaats voor zeker vijftien kids.

Nu hebben we er twintig, maar het is onze bedoeling om eenmaal in de O7-lijn met zes teams te starten, dat zijn ongeveer zesendertig kids.

De training voor de kabouters is elke zaterdagochtend en staat onder leiding van  Dennis Klaverveld. Samen met Frank van der Riet traint Dennis deze kids en zij doen dat  fantastisch.

Op een zeer leuke speelse wijze leren de kids  omgaan met de bal, veld en tegenstander.

Rob, jij krijgt het laatste woord…..is er nog iets wat je nog graag wil vertellen?

Allereerst, enorm bedankt voor de aandacht, want in de voetbalmedia is er niet veel aandacht voor jeugdopleidingen van  amateurclubs.

En als laatste wil ik graag zeggen dat ik het oprecht mooi vind om, met heel veel welwillende ouders, vrijwilligers en alle andere mensen die Blauw-Zwart een warm hart toedragen, aan de mooie Blauw-Zwart jeugdopleiding te mogen blijven werken.

Tags

Blauw-ZwartIn gesprek metInterviewRob GiebenVoetbalWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top