Skip to content
Fotocredit: Pixabay/Picnic-foto

Werkgroep Welzijn, Wonen en Zorg van de FWO zoekt  versterking! Samen Sterk Voor Ouderen

Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties
28 februari 20243 minute read

In onze gemeente  hebben we te maken met  een groeiende groep ouderen die onze aandacht en zorg verdienen. Om deze reden heeft onze werkgroep voor Welzijn, Wonen en Zorg zich toegewijd aan het ondersteunen en verbeteren van het leven van ouderen. Onze focus ligt voornamelijk op de zorg voor dementerenden,  mantelzorg, respijtzorg en geclusterd wonen, omdat we geloven dat deze aspecten cruciaal zijn voor het welzijn van ouderen.

Zorgen voor dementerenden vereist empathie, geduld en begrip. Het gaat om het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zich geborgen voelen. Dit omvat het bieden van ondersteuning bij dagelijkse activiteiten, het stimuleren van sociale interactie en het aanpassen van de zorg aan hun specifieke behoeften en capaciteiten. Het is een uitdaging die vraagt om toewijding en compassie, maar ook om het erkennen van de waarde en waardigheid van elke persoon, ongeacht hun cognitieve achteruitgang.

Mantelzorg staat centraal in onze inspanningen omdat we erkennen dat familieleden en naasten vaak de eerste lijn van ondersteuning vormen voor ouderen. We streven ernaar om mantelzorgers te ondersteunen door middel van informatie, training en emotionele ondersteuning, zodat zij de zorg kunnen bieden die hun dierbaren nodig hebben, terwijl ze zelf ook worden ondersteund.

Respijtzorg is een essentieel onderdeel van ons programma, omdat het mantelzorgers de broodnodige pauzes biedt om op adem te komen, bij te tanken en zelfzorg te bevorderen. We werken samen met lokale zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties om mogelijkheden voor respijtzorg te creëren die flexibel en toegankelijk zijn, zodat mantelzorgers de zorg even kunnen overdragen en tijd voor zichzelf kunnen nemen zonder zich schuldig te voelen.

Geclusterd wonen voor ouderen is een innovatief concept dat we omarmen als een manier om ouderen een gevoel van gemeenschap, veiligheid en ondersteuning te bieden. Door ouderen samen te brengen in goed ontworpen wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen en zorgdiensten ter plaatse, bevorderen we sociale interactie, autonomie en een gevoel van verbondenheid. We werken nauw samen met de gemeente , woningbouwcorporaties   en zorgverleners om geclusterd wonen te bevorderen als een levensvatbare optie voor ouderen die op zoek zijn naar een alternatief voor traditionele verzorgingstehuizen.

Samen met onze partners en belanghebbenden blijven we streven naar een samenleving waarin ouderen kunnen genieten van een waardige en zinvolle oude dag, waarbij hun behoeften aan welzijn, wonen en zorg centraal staan. Met vastberadenheid en compassie zetten we ons in voor een toekomst waarin ouderen kunnen gedijen en volledig kunnen deelnemen aan het leven, met de steun die ze verdienen.

Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u meehelpen onze doelen te realiseren neem dan contact met ons op en sluit u aan bij onze werkgroep. We hebben uw steun en  versterking  hard nodig. Blijf niet aan de kant staan maar help mee!

Hebben wij uw belangstelling gewekt en bent u het met ons eens dat we meer  moeten doen aan het welzijn, de zorg en het wonen van ouderen in onze gemeente  mail ons dan en wij nemen contact op.  Ons  mailadres is fwowassenaar@gmail.com

Tags

Federatie Wassenaarse OuderenorganisatiesFWOSamen sterk voor ouderenWassenaarWerkgroep Welzijn wonen en zorg
Gerelateerde artikelen
Back To Top