Skip to content
Fotocredit: Hart voor Meijendel

Onderzoek naar bufferzone Meijendel aan noordkant Den Haag gestart

Hart voor Meijendel
4 april 20243 minute read

De gemeenteraad van Den Haag nam in januari een motie aan en stelt daarmee geld beschikbaar om een onderzoek te starten naar alternatieve recreatiemogelijkheden en opvang van bezoekers aan Meijendel, in het gebied rondom TNO en het Willem Royaardsplein en Duindigt.

Het Haagse onderzoek is een belangrijke stap om de recreatiedruk op Meijendel te verminderen en de natuur de kans te geven zich te herstellen. Ook de provincie Zuid-Holland richt zich nu op een betere recreatiezonering en volgt daarmee het voorbeeld van de provincies Gelderland en Noord-Holland. Deze provincies hebben inmiddels recreatiezonering rondom hun Natura 2000 gebieden ingevoerd.

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers in het gebied, zette de provincie recent een onderzoek uit naar bezoekersstromen in Meijendel. Dit onderzoek bevestigt dat de Vallei van Meijendel, na het Zwarte Pad, de drukste plek is vanwege de gouden combinatie horeca, gratis parkeerplaatsen en spelen. De meeste bezoekers blijken niet te komen voor de natuur, maar willen alleen sporten, spelen of de horeca bezoeken.

Andere natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, nemen al maatregelen om de negatieve effecten van te veel mensen een halt toe te roepen. Het provinciale onderzoek bevestigt dat een kaartjessysteem voor Meijendel ook prima kan werken. In een aantal deelgebieden in Meijendel leert de ervaring dat door te werken met toegangskaarten, de dieren in het broedseizoen meer rust krijgen. Natuur- en wandelliefhebbers komen nog steeds naar deze gebieden, maar hun aantal is stabiel en in balans met de natuur.

Verder constateren de onderzoekers dat “behoorlijk veel bezoekers het gebied met de auto bezoeken”. Met 500 gratis parkeerplaatsen die dag en nacht in Natura 2000 open zijn, is het niet meer dan logisch dat de Vallei verworden is tot een zeer drukke trekpleister. Maatregelen voor duurzame recreatie en het promoten van fietsgebruik naar Meijendel worden nu onderzocht.

“Wij zijn blij met de initiatieven van de provincie, Den Haag, en ook van Wassenaar met Poort Wassenaar in het dorpscentrum. Deze wijzen de richting naar geschikte locaties in de overgangszones rondom Meijendel voor het sporten, spelen en horecabezoek waar zo’n grote behoefte aan is, zeker in reactie op de grote bouwopgave in de regio. Het beter benutten van overgangszones, biedt kansen voor ondernemers, boeren en landgoedeigenaren om meer inkomsten te genereren, bijvoorbeeld met kleine horeca of een landwinkel. Renbaan Duindigt biedt als nieuwe recreatiebestemming volop ruimte.

Door sporten, spelen en horeca buiten de duinen een plek te geven, krijgt de natuur in dit kwetsbare Natura 2000 gebied meer rust. Een bezoek aan Meijendel blijft mogelijk met de fiets of wandelend. Maar de boerderij Meijendel wordt een pleisterplaats in plaats van een startpunt. Het plan van Dunea om in het hart van Meijendel een Poort tot Nationaal Park Hollandse Duinen aan te leggen met nog meer attracties, kan daarmee van de baan,” aldus woordvoerster Adrienne d’ Engelbronner.

Tags

BufferzoneDen HaagHart voor MeijendelMeijendelOnderzoekRegioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top