Skip to content

HartvoorWassenaar: Valkenhorst, de groene zone en de Katwijkseweg

21 mei 20243 minute read

HartvoorWassenaar heeft enige weken geleden tot een extra raadsvergadering opgeroepen, met als belangrijkste onderwerp Valkenhorst en de groene zone. Wij zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen.

Het college reageerde met de geheimverklaring van de belangrijkste stukken. De coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) torpedeerde het overleg door tijdens die extra vergadering de agendapunten van HartvoorWassenaar te verwijderen.

In de daar op volgende normale raadsvergadering heeft HartvoorWassenaar een aantal moties ingediend om zowel duidelijkheid te krijgen, als om het college te bewegen de belangen van Wassenaar voorop te stellen.

De coalitie stemde tegen de moties. En daarmee tegen het belang van Wassenaar.

Nieuwe raadsvergadering

Tot onze verbazing kregen we luttele dagen later een oproep van het college voor een extra, buitengewone raadsvergadering. Moest onmiddellijk. Over Valkenhorst, de groene zone en de N441 (Katwijkseweg).

Precies de onderwerpen waarvoor HartvoorWassenaar een raadsvergadering wilde, maar de coalitie niet over wilde praten. Uiteraard weer met geheimhouding en zo.

En toen bleek dat het college de regie kwijt was. Wie moet wat en waarover geheim houden. Het college had geheimhouding opgelegd aan de aanwezige raads- en commissieleden. Het college was echter vergeten dat ze dan zelf ook niet meer mag communiceren over datgene wat gebeurt. Ze was dat wel van plan, want dat is nodig ter bescherming van de positie van Wassenaar.

Inmiddels

We hebben zojuist een uitvoerige repliek ontvangen van de gemeente Wassenaar tegen de inbreng van Katwijk. Die repliek is een juridisch document, belangrijk bij de rechtszaak tegen de gemeente Katwijk. Gelukkig, want we hadden met een motie daarom gevraagd.

De zaak dient voor de Raad van State op 28 mei aanstaande.

Tegelijkertijd kan daar maar één conclusie uit getrokken worden. En dat is dat het college er niet in is geslaagd om tot overeenstemming te komen met Katwijk over Valkenhorst, de groene zone en de N441.

HartvoorWassenaar

In de korte tijd dat HartvoorWassenaar in het college zat, is bezwaar gemaakt tegen het Katwijkse bestemmingsplan voor Valkenhorst. Dat bestemmingsplan was zeer ten nadele van Wassenaar.

Ons doel was niet om het daadwerkelijk tot een rechtszaak te laten komen, maar om vanuit een positie van kracht te kunnen onderhandelen met Katwijk. Dit college is er dus niet in geslaagd om tot resultaat te komen. Dat is spijtig. Heel spijtig. En niet goed voor Wassenaar.

Het gaat nu neerkomen op een door ons eigenlijk niet gewilde rechtszaak.

Maar met de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State hopen we dat de positie van Wassenaar hersteld wordt en de nadelen van het bestemmingsplan van Katwijk kunnen worden afgewend.

HartvoorWassenaar zal dit nauwlettend volgen, wanneer nodig oproepen tot extra raadsvergaderingen en alle moties indienen die zinvol zijn. En dan hopen we dat er meer verstandige mensen in de raad zitten.

We doen het voor de leefbaarheid en de Waarde van Wassenaar. En alle Wassenaarders.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top