Skip to content

Kostbare oplossingen van de overheid voor door diezelfde overheid gecreëerde problemen

31 mei 20243 minute read

Afgelopen week brachten de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman hun jaarverslag 2023 uit. In het rapport wordt genoemd dat de overheid problemen vaak denkt op te lossen met meer regels, wetten en ingewikkelde processen. De conclusie in het rapport is dat de meeste problemen van burgers hiermee niet worden voorkomen of opgelost.

Ook de inwoners van Wassenaar werden de afgelopen tijd met dit probleem geconfronteerd. Door een uitspraak van de Raad van State in 2023 is het isoleren van een woning of het plaatsen van een dakkapel wel erg kostbaar geworden. Dit terwijl de overheid graag ziet dat wij duurzaamheidsmaatregelen nemen door onze huizen te isoleren. Voordat de werkzaamheden vergund kunnen worden moet namelijk iedere woningeigenaar een duur ecologisch onderzoek laten doen. Uit dat onderzoek moet dan blijken dat de werkzaamheden geen aantasting zijn voor de leefomgeving van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, uilen, huismussen en zwaluwen.

De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen ongeveer € 6.000 boven op de kosten voor het isoleren van circa € 2.000. Het onderzoek kan tot twee jaren in beslag nemen. Hierdoor is de bereidheid om een woning te isoleren inmiddels bij velen tot een nulpunt gedaald. Maar onze overheid zou onze overheid niet zijn, als ze daar geen kostbare oplossing voor zou verzinnen. Er is een gebiedsgerichte ontheffing mogelijk, waardoor de bewoners zelf geen onderzoek meer moeten doen. Hiervoor is wel het opstellen van een (pre)soortenmanagementplan nodig. De kosten van dit plan alleen al zijn om en nabij de
€ 200.000.

De Provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag en zij stelt cofinanciering in de vorm van een subsidie ter beschikking. De gemeente Wassenaar moet daarvoor wel ruim € 50.000 bijdragen, naast de kosten van monitoring en voorlichting.

Onze gemeente faciliteert hiermee de woningeigenaren door het geven van informatie, begeleiden en controleren van de eisen van de gebiedsgerichte ontheffing.

Zonde van het geld, want hoeveel huizen in Wassenaar hebben nu krakers uit de dierenwereld in huis? Maar indien iedereen het dure onderzoek zelf moet doen, dan zijn de kosten of een veelvoud en/of ligt de verduurzaming van de huizen in Wassenaar grotendeels stil. Met deze gebiedsgerichte ontheffing kunnen inwoners wel weer aan de slag met het isoleren van spouwmuren en daken met inachtneming van eenvoudige maatregelen in muren en/of de plaatsing van tijdelijke vleermuiskasten.

In dit geval zie ik geen andere optie dan knarsetandend in te stemmen met het voorstel om een dergelijk duur Soortenmanagementplan op te stellen. Maar zuur is het wel…

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top