Ga naar hoofdinhoud

Grote zorgen omtrent signalen grensoverschrijdend gedrag wethouder

Zoals bekend is binnen een paar maanden het Wassenaarse college gevallen. Niet vanwege de OZB-verhoging van 20% die de VVD-fractie eerst wel steunde, maar later niet omdat zij ‘vergeten’ was af te spreken dat de verhoging gefaseerd in zou gaan. Nee, de werkelijke reden dat het college is gevallen werd bekend gemaakt bij de afscheidsbrief van VVD-wethouder Klaver met haar openhartige verklaring over grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer

DLW wil zweefvliegers de ruimte geven

Wassenaar maakt op politiek-bestuurlijk niveau bijzondere tijden door. Met het imploderen van de coalitie is de weg vrijgemaakt voor nieuw beleid en verstandige raadsbrede afspraken. Door alle turbulentie is de aandacht voor de noordgrens en de oprukkende verstedelijking van Katwijk op de achtergrond geraakt. Maar ook aan de zuidgrens rommelt het. Daar dreigt een sluipende verstedelijking. De Rijksbouwmeester heeft jaren geleden een negatief advies gegeven voor de oprukkende verstedelijking die ten koste gaat van de natuur en recreatie.

Lees meer

Met verkenner op weg naar een nieuwe coalitie

Nadat VVD besloot niet meer verder te kunnen en te willen met de wethouder van Financiën, tevens politiek leider van Hart voor Wassenaar, zochten de overgebleven coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks naar een nieuwe deelnemer in de huidige rompcoalitie. De PvdA werd daarvoor benaderd en leek daarop de coalitie aan de meest smalle meerderheid te willen helpen.

Lees meer

Crisis in rompcoalitie compleet – verkenner moet aan de slag

Nadat VVD besloot niet meer verder te kunnen en te willen met de wethouder van Financiën, tevens politiek leider van Hart voor Wassenaar, zochten de overgebleven coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks naar een nieuwe deelnemer in de coalitie. De PvdA werd daarvoor benaderd en leek daarop de coalitie aan de meest smalle meerderheid te willen helpen.

Lees meer

Rompcollege loopt op zijn laatste benen

In de afgelopen weken heb ik als fractievoorzitter van DLW mijn zorgen geuit over de ontwikkelingen binnen de coalitiepartijen. Het ontlokte mij vorige week zelfs de uitspraak: ‘Aangeschoten wild komt niet ver’, waarmee ik te kennen gaf dat er eigenlijk toen al een kansloze situatie was ontstaan. Inmiddels is de chaos compleet. De VVD Wassenaar is uit de coalitie gestapt en VVD-wethouder Klaver heeft per direct haar ontslag ingediend.

Lees meer

Zwaargehavende coalitie gaat toch nog door…

In de afgelopen dagen werd het duidelijk dat, tegen alle verwachtingen in, de zwaargehavende coalitie toch nog doorgaat. Aangeschoten wild komt niet ver en dat zal met de huidige coalitie niet anders zijn. Pijnlijk duidelijk is het wel weer geworden dat de VVD Wassenaar een onbetrouwbare coalitiepartner is gebleken. Zij onderhandelt over een coalitieprogramma, blijkt er vervolgens niet achter te staan, schoffeert haar coalitiepartners en gaat gewoon verder alsof er niets gebeurd is.

Lees meer

Wassenaar, een andere groene gemeente?

Alle media berichten erover en er is geen praatprogramma dat niet gaat over onderwerpen als duurzaamheid, het klimaat of stikstof. We moeten vooral met slimme oplossingen komen, wordt gezegd. Weer zo’n modewoord dat vooral het gelijk van boodschapper moet impliceren. Het Wassenaarse bestuur werkt hieraan mee met klimaattafels, voorlichtingsavonden, enz. Deze ‘bewustwording’ is zo intensief geworden dat het meer lijkt op indoctrinatie.

Lees meer

DLW over dualisme en lekenbestuur – zegen of vloek?

Aanleiding om over het fenomeen ‘lekenbestuur’ eens te filosoferen is de opstelling van de recent aangetreden wethouder van financiën. Zie daarvoor de publicatie van Hart voor Wassenaar over de verhoging van de OZB-opbrengsten in De Wassenaarse Krant van 21 oktober 2022. Het desbetreffende artikel, dat suggestief is, onjuistheden bevat, beledigend is en waarin redenaties, als ze er al waren, als los zand aan elkaar hangen, is ondertekend door ‘het team van Hart voor Wassenaar’.

Lees meer
Back To Top