Ga naar hoofdinhoud

Omgevingswetperikelen – gemeenteraad, let op uw zaak!

Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Onder de nieuwe Omgevingswet wijzigt de verhouding tussen de gemeenteraad en het college. Als we niet opletten, krijgt het college meer beslissingsmacht. Dat kan willekeur en vriendjespolitiek in de hand werken over bouwplannen van u en uw buren.

Lees meer

Meerderheid partijen in de gemeenteraad laat Wassenaarse boeren in de steek

In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces diende Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) een motie in om onze boeren een hart onder de riem te steken. Zij worden immers keihard geconfronteerd met onevenwichtig en ondoordacht beleid van de regering om het neerslaan van natuurlijke stoffen zoals stikstof drastisch te reduceren. Daarbij gaat het in onze regio om stikstofreductiedoelstellingen tot meer dan 95 procent.

Lees meer

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) over integriteit

In de afgelopen week kwam de gedragscode voor raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders van Wassenaar aan de orde. De code is door de gemeenteraad vastgesteld en bevat regels over de integriteit en het gedrag van het bestuur. De verplichting om een gedragscode te hebben is vastgelegd in de Gemeentewet.
Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van deze gedragscode aanspreekbaar. Wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun positie.

Lees meer

Nieuwe coalitie: Lastenverzwaringen en verkeersopstoppingen

Vorige week werd bekend dat de VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks samen met de burgemeester een nieuw college gaan vormen. Met die bekendmaking werd ook een coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de opmerkelijkste onderdelen: de onroerendezaakbelasting stijgt de komende vier jaren met maar liefst 20 procent! De hogere belasting zou o.a. nodig zijn voor het verlagen van de maximale snelheid op de meeste Wassenaarse wegen naar 30 kilometer per uur.

Lees meer

DLW vindt dat gemeenteraad insprekers serieus moet nemen!

Wassenaar is gezegend met betrokken burgers die van gelegenheid gebruik maken om in te spreken bij raads- en commissievergaderingen. Helaas is de wijze van afdoen van de inspraakronde vaak vervelend voor de inspreker. De voorzitter rondt meestal af met een vraag aan de raadsleden. Dat gaat dan als volgt: ‘Geen vragen meer, nee?’ Bijna niemand reageert en de inspreker krijgt vervolgens van de voorzitter te horen: Dank, dan was uw verhaal duidelijk’. In menige oren klinkt dit als ‘En bedankt, dag hoor!’

Lees meer

DLW en het dorpsmuseum Wassenaar

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft met genoegen en waardering via De Wassenaarse Krant kennisgenomen van het initiatief dat twee dorpsgenoten hebben genomen voor een Wassenaars dorpsmuseum. In het verkiezingsprogramma van DLW staat een pleidooi voor een dorpsmuseum. Met dit initiatief wordt een nieuwe stap gezet. Samen met enkele andere politieke partijen in Wassenaar is DLW van mening dat een dorpsmuseum een aanwinst is voor Wassenaar. Met de oprichting van een dorpsmuseum kan bovendien de toekomst van het brandweermuseum worden veiliggesteld.

Lees meer

DLW wil niet dat Wassenaar nog langer Sinterklaas speelt…

Vorige week waren er maar liefst 4 commissievergaderingen als voorbereiding van de raadsvergadering van dinsdag 31 mei. In een van de commissies ging daarbij over ingrepen in voor burgers belangrijke Wmo-voorzieningen. Naar aanleiding hiervan werd DLW-commissielid Ronald Zoutendijk woensdag 25 mei uitgenodigd voor een uur durende televisie- en radio-uitzending bij de lokale omroep Unity. Ook het Leidsch Dagblad besteedde aandacht aan onze zorgen.

Lees meer
Back To Top