Skip to content

Introductie snel inzetbaar reddingsvlot voor de brandweer

29 mei 20122 minute read

Wassenaar – Op initiatief van Jack Ruibing, projectdirecteur/serial innovator van de Veiligheidsregio Haaglanden is vanuit een publiek private samenwerking met Spark design & innovation en HONOR Safety & Consultancy uit Almere een nieuw reddingsvlot ontwikkeld voor oppervlakteredding en ijsredding van drenkelingen. Met dit reddingsvlot kunnen hulpverleners een waterslachtoffer snel bereiken en effectief hulp verlenen. Hierdoor nemen de overlevingskansen voor een drenkeling aanzienlijk toe.

Het reddingsvlot is een redmiddel voor die situaties waar de inzet van boten of te lang duurt of niet mogelijk is. Het bestaat uit een snel inzetbare combinatie van een ultra compact self-inflatable reddingsvlot en een krachtige elektrische waterjet die het vlot voorttrekt (Seabob). Met deze combinatie kan een team van 2 duikers/brandweermensen zonder zelf te zwemmen bij een waterslachtoffer komen. Hierbij is er goed zicht op het slachtoffer. Met een kantelende beweging van het vlot wordt het slachtoffer op een beheerste manier en met minimale manipulatie van het lichaam op het vlot neergelegd en zo stabiel en snel met de Seabob naar de kant gebracht.

Voordeel van de nieuwe methodiek is vooral de snelheid van de reddingsoperatie. Ten opzichte van de huidige situatie waarbij bijvoorbeeld een afstand van 200 meter zwemmend wordt overbrugd is de nieuwe methodiek ruim 6 maal sneller. Deze tijdwinst is van levensbelang. Bovendien kan het slachtoffer al op de terugtocht op het vlot worden gestabiliseerd, waar in de huidige situatie het slachtoffer door het water terug naar de kant wordt getrokken. De nieuwe methodiek is ook voor de hulpverleners veiliger en kost veel minder energie waardoor alle inspanning volledig gericht kan blijven op het redden van het slachtoffer.

Door deze methodiek wordt op een niet eerder gedane manier recht gedaan aan een nieuwe ontwikkeling bij Brandweer Nederland om op een andere wijze dan voorheen kennis te maken met oppervlakteredding. Ook in de gebieden waar geen duikers zijn kan dit systeem als een onderdeel van de brandweerbasiszorg worden ingevoerd. Een dergelijk ondersteunend middel kan ook voor de reddingsbrigades een aanvulling zijn op hun operationeel materieel.

De aanbevelingen van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid en Arbeidsinspectie zijn bij de ontwikkelingen van dit reddingsvlot als uitgangspunt genomen en past binnen de uitgangspunten van het Project Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners (FBUH).
De officiële introductie zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni om 13.00 uur in het Brandweermuseum Wassenaar tijdens de innovatiedag: “Innovatie bij de brandweer vroeger en nu“.

Locatie: De Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar

Tags

BrandweerReddingsvlot
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top