Skip to content

College is het spoor bijster in Avalex-chaos

9 juli 20123 minute read

Wassenaar – Afgelopen maandag stelde GroenLinks-fractievoorzitter Antoon Claassen, mede namens de PvdA, vragen over de levering van oud papier aan Avalex. Het College verplicht verenigingen en scholen sinds dit jaar het oud papier dat zij inzamelen aan Avalex aan te bieden. “Op zich is daar niets mis mee”, zegt Antoon Claassen, “ware het niet dat Avalex slechts 4,5 cent per kilo betaalt. Dat is ver onder de marktprijs.” Wethouder Fred Sanders benadrukte nog eens dat huisvuilverwerker Avalex een ‘goed bedrijf’ is. Ook hield de wethouder, lid van het algemeen bestuur van Avalex, vol dat er waardering bestond voor het dagelijks bestuur, dat adequaat was opgetreden rondom het miljoenenverlies van de vuilverwerker. “Dat slaat werkelijk alles”, reageert de fractievoorzitter van GroenLinks fel.

“Het dagelijks bestuur, inclusief wethouder Van Dijk, heeft driekwart jaar zitten slapen en de directeur gewoon z’n gang laten gaan. Het resultaat kennen we. In enkele jaren tijd is een verlies van € 4 miljoen opgebouwd en de verwachting is dat het tot zeker € 7 miljoen oploopt”, aldus de GroenLinks-voorman.

Avalex heeft jaren achtereen een overschot gehad en was een goed, maar onderzoek van Deloitte wijst uit dat het bedrijf in een complete chaos verkeert door fout op fout te stapelen. De verenigingen en scholen die tot voor kort nog 7 tot 9 cent kregen voor een kilo oud papier, moeten het nu met een schamele 4,5 cent doen, ver onder de martprijs. Uit hun brief van 23 mei j.l. aan het College blijkt dat zij dit jaar al dik € 13.000 aan inkomsten hebben zien wegvloeien. “Moeten de ouders en jongens en meisjes die op pad gaan om oud papier in te zamelen voor hun vereniging of school misschien de € 7 miljoen van Avalex ophoesten?”, aldus Antoon Claassen. Hier komt bij dat Avalex bovendien treuzelt met het overmaken van het geld, zo staat in de brief.

Wethouder Sanders liet de vragenstellers weten dat er niks aan de hand is. Wel wilde hij toezeggen dat hij de brief van de verenigingen en scholen op korte termijn zou beantwoorden. Voor GroenLinks en PvdA is dat niet genoeg. Zij willen dat het College de maatregel onmiddellijk terugdraait en het verlies aan inkomsten compenseert. “Het is toch te gek voor woorden dat verenigingen hun best doen om hun eigen broek op te houden en dat het College daar vervolgens een stokje voor steekt?”, aldus Antoon Claassen. “Het wordt tijd dat de wethouder erkent dat er grote fouten zijn gemaakt, normaal reageert en de verenigingen geeft wat ze toekomt: de marktprijs en niet een fooi ver daar onder.”

Tags

AvalexCollegeGroenLinks
Gerelateerde artikelen
Back To Top