Skip to content

Verzoek extra raadsvergadering over GGD Zuid-Holland west en Avalex

9 juli 20123 minute read

Wassenaar – GroenLinks en PvdA willen een extra raadsvergadering. Antoon Claassen: “Wassenaarse bestuurders in Avalex houden deksel op beerput”

“Onze bestuurders in Avalex, wethouders Van Dijk en Sanders, hebben het er vies bij laten zitten”, licht Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks, toe. “Minstens zo erg is het dat zij de raad systematisch te laat, onvoldoende of zelfs in het geheel niet hebben geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Vorige week heeft de raad mijn interpellatie hierover afgerond. Maar in plaats van ons op de hoogte te houden, moet ik nu opnieuw documenten ergens van het internet plukken. Ook de informatieverstrekking over de GGD schiet ernstig tekort. Ik ben het goed zat, daarom heb ik de burgemeester verzocht om een spoedvergadering te beleggen.” Zoals bekend kampt zowel de GGD Zuid-Holland West als het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex met een miljoenentekort.

Avalex, een ‘goed’ bedrijf
Tijdens de interpellatie van de fractievoorzitter van GroenLinks bleek al dat de raad eenvoudigweg niet op de hoogte gehouden was door beide Wassenaarse Avalex-bestuurders. Ook had het er veel van weg dat wethouder Marc van Dijk, penningmeester van Avalex, afgelopen jaren had zitten slapen, in elk geval als lid van het dagelijks bestuur veel te laat en weinig adequaat had ingegrepen toen het bij Avalex goed mis was. Inmiddels is er sprake van een verlies van € 7 miljoen en velen verwachten dat dit tot wel € 10 miljoen kan oplopen. Binnen Avalex is de chaos compleet, zowel administratief en organisatorisch, als financieel. Toch bestond wethouder Fred Sanders het om van een ‘goed’ bedrijf te spreken. Ook sprak hij zijn waardering uit voor zijn collega Van Dijk.

De jaarrekening 2010 is eindelijk verschenen, ruim een jaar na de deadline. Maar de accountant weigert er een oordeel over te vellen. Kortom, de jaarrekening is nog steeds niet goedgekeurd.

Puin ruimen
“Bij de GGD is het niet veel beter. De teller staat nu op ruim min € 2,5 miljoen. De verwachting is dat dit bedrag snel zal oplopen tot meer dan het dubbele. Al twee jaar lang steggelen het DB en het AB in beslotenheid over de financiën die niet op orde zijn, om nu naar buiten te komen met de wat laconieke mededeling dat ook daar sprake is van een miljoenenverlies”, aldus Antoon Claassen. Wethouder Marc van Dijk was AB-lid, maar is sinds een half jaar penningmeester, vooral om puin te ruimen, zegt de GroenLinks-voorman er eerlijk bij. Dus als penningmeester valt hem hier weinig te verwijten, behalve op het punt van de informatieverstrekking aan de raad. “Die is abslouut niet in orde.” Voor GroenLinks en PvdA reden om na hun interpellatie de burgemeester te verzoeken om een extra raadsvergadering.

Antoon Claassen: “Het pleit voor de burgemeester dat hij prompt en adequaat reageerde en zonder dralen ons verzoek inwilligde. Hij ziet kennelijk wel in dat een en ander niet in orde is. Nu nog beide wethouders.” Het meest kwalijke vinden GroenLinks en de PvdA dat de beide wethouders ook de burgers in het ongewisse gelaten, terwijl zij uiteindelijk voor het miljoenenverlies opdraaien.

De raad komt donderdagavond in De Paauw bijeen op voorwaarde dat het quorum gehaald wordt. Dat betekent dat minimaal elf van de eenentwintig raadsleden acte de présence moeten geven.

Tags

AvalexGGDGroenLinks
Gerelateerde artikelen
Back To Top