Skip to content

Het College is de weg in Avalex kwijt

20 augustus 20122 minute read

Wassenaar – Avalex heeft zijn definitieve jaarrekening 2010 en 2011 met de accountantsverklaring over beide jaren gepubliceerd. “Opnieuw verzuimt het College deze belangrijke documenten naar de Raad te sturen”, zegt Antoon Claassen.

De fractievoorzitter van GroenLinks voegt er aan toe: “Daarom heb ik dat maar op me genomen en de stukken naar mijn collega’s gestuurd. Kennelijk heeft zowel het College als de wethouders Van Dijk en Sanders, de Wassenaarse bestuurders in Avalex, een blinde vlek voor het afvalbedrijf.”

Geen goedkeurende accountantsverklaring
Deloitte geeft over de jaarrekening 2010 definitief geen goedkeurende verklaring af. De huisaccountant onthoudt zich van een oordeel staat in zijn verklaring te lezen. Het afvalbedrijf sluit het jaar af met een verlies van € 1,5 miljoen. De accountant laat weten “dat het niet in staat (is) geweest om voldoende en geschikte informatie-controle te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.” Over de rechtmatigheid geeft Deloitte een afkeurende verklaring uit – het afvalbedrijf heeft veel geld uitgegeven zonder daarvoor gemachtigd te zijn.  

“Over het jaar 2011 is het weinig beter. Het sluit af met een verlies van € 2,5 miljoen”, zegt Antoon Claassen, “en opnieuw onthoudt de accountant zich van een goedkeurende verklaring.” De accountant van Deloitte schrijft in zijn verklaring van vorige week dat hij geen oordeel kan geven over de getrouwheid van de jaarrekening. Bovendien blijkt Avalex opnieuw onrechtmatig gehandeld te hebben. “Je vraagt je steeds meer af wat onze wethouders in het bestuur van Avalex hebben gedaan,” aldus de voorman van GroenLinks.

Extra raad over Avalex
GroenLinks vroeg vlak voor de zomer een extra Raad aan om de ontwikkelingen binnen het afvalbedrijf te bespreken. Omdat de VVD het collectief liet afweten, was er geen quorom en kon de vergadering niet doorgaan. Nu ligt er een nieuw voorstel om op 17 september a.s. extra bijeen te komen over Avalex.

Tags

AvalexCollegeGroenLinks
Gerelateerde artikelen
Back To Top