Skip to content

PvdA en GroenLinks hebben ernstig bezwaar tegen Collegeplan

24 september 20124 minute read

Wassenaar – “Het is merkwaardig dat het College een administratieve fout aangrijpt om de rioolheffing op zijn kop te zetten en alle huishoudens extra aan te slaan”, zegt Pim van de Locht, fractievoorzitter PvdA. Zijn collega van GroenLinks voegt eraan toe dat het College de kleine huishoudens extreem zwaar straft. Antoon Claassen: “Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 80 m³ per jaar per persoon gaan één persoonshuishoudens in 2013 42% meer betalen en twee persoonshuishoudens liefst 74% .” Beide partijen noemen de verhoging onaanvaardbaar.

Wie een laag inkomen heeft betaalt het gelag
“Het is bovendien ergerlijk”, voegt Antoon Claassen eraan toe, “dat VVD’er Van Dijk, de verantwoordelijke wethouder, niet kon vertellen wat de mensen nu betalen en wat de gevolgen voor hen zijn van het nieuwe systeem.Ook als de mensen wat meer gebruiken dan die 80 m³ gaan zij fors meer betalen. ” GroenLinks en PvdA bleken hun huiswerk wel gedaan te hebben en rekenden de wethouder voor dat vooral de één- en tweepersoonshuishoudens getroffen worden bij een gemiddeld waterverbruik. Daar komt bij dat de mensen die nu zuinig met water omgaan minder betalen – dat voordeel valt in het nieuwe systeem weg. “De stimulans om zuinig met kostbaar drinkwater om te gaan is dan verdwenen”, aldus Antoon Claassen. Pim van de Locht: “De verandering kan maar één ding betekenen. Of de bedrijven profiteren, óf de mensen die nu veel water gebruiken. Ik denk dan aan degenen die hun zwembad met kraanwater vullen en in de zomermaanden hun gazon sproeien. Ja, de mensen in Zuid en Rijksdorp. Te treurig voor woorden.” De beide progressieve fracties voorzien dat straks de mensen met de lagere inkomens het gelag betalen.

Reusachtige sprong in de tarieven
Voor de vaststelling van de huidige rioolheffing is de gemeente afhankelijk van gegevens van Dunea. Nog niet zolang geleden is Dunea op een nieuw automatiseringssysteem over gegaan. Als gevolg van de kinderziekten van het systeem is er in de gegevens van sommige huishoudens een fout geslopen, met als gevolg een foutieve aanslag. Antoon Claassen: “Het College heeft de fout hersteld, maar grijpt de gelegenheid aan om het systeem van de rioolheffingen op z’n kop te zetten, in plaats van maatregelen te nemen om dergelijke fouten in de toekomst te voortkomen. Het gevolg is een reusachtige sprong in de tarieven die een groot deel van de burgers voor z’n kiezen krijgt.” Voor één persoonshuishoudens met een gemiddeld waterverbruik gaat het tarief volgend jaar met € 47,20 omhoog, zo blijkt. Twee persoonshuishoudens gaan zelfs € 83,20 extra betalen. “Voor vijf persoonshuishoudens blijft de schade beperkt tot € 3”, zegt PvdA’er Pim van de Locht. “Dat komt overeen met 1%, ongeveer evenveel als de inflatie. Belangrijker is natuurlijk dat er maar één winnaar kan zijn – we kunnen wel raden wie. Een merkwaardige manier om hen te subsidiëren en ook een bijna onzichtbare.”

Boterzachte onderbouwing
Ook de argumenten die het College aanvoert zijn boterzacht, vindt de PvdA. Pim van de Locht: “Het College zegt bijvoorbeeld dat de huidige systematiek arbitrair is. Dat klopt, maar het geldt evengoed de nieuwe systematiek. Ronduit treurig is het dat het College zich beroept op het principe ‘de vervuiler betaalt’, terwijl het in andere gevallen geen boodschap aan dat principe heeft, bijvoorbeeld als het om de huisvuiltarieven van Avalex gaat.” Antoon Claassen onderstreept dat. “Het is minstens zo erg dat het in het nieuwe tariefsysteem geen verschil maakt of je kwistig of zuinig met drinkwater omgaat, zoals nu wel het geval is. Nu levert even nadenken voor je de sproeier in je tuin laat draaien, geld op. Als het aan het College ligt, maakt dat volgend jaar niks meer uit.” GroenLinks vindt dat het College juist moet aanzetten om zuinig met het schaarse drinkwater om te gaan.

Tags

GroenLinksPvdARioolheffing
Gerelateerde artikelen
Back To Top