Skip to content

Muziek, natuurkunde, riet en taal. Maatschappelijke stages in het museum

15 maart 20132 minute read

Wassenaar – Vijf leerlingen van het Adelbert College doen hun maatschappelijke stage bij het Brandweermuseum Wassenaar. Twee ervan maken een inventarisatie van huizen met een rieten kap in Wassenaar. De brandweer Wassenaar is gespecialiseerd in brandbestrijding bij rieten daken. In het museum zijn voorwerpen, foto’s filmfragmenten en documenten over dit onderwerp. Het werk van de stagiaires wordt gebruikt op een ‘rieten daken dag’ later dit jaar.

Met een speurtocht naar ‘brandweermuziek’ is een andere leerling bezig. Vroeger waren er veel brandweerkorpsen met een eigen band of een koor. Er zijn ook kinderliedjes, klassieke muziekstukken en carnavaleske nummers. Hier en daar zijn er korpsen die een eigen lied hebben. Wat de speurtocht oplevert is de basis voor een evenement over brandweermuziek.

Het derde onderwerp is ‘natuurkunde en scheikunde in het museum’. Bij veel voorwerpen in het museum speelt natuurkunde of scheikunde een rol (bijvoorbeeld bij een hydraulische schaar, een poederblusser, een pomp) De stagiair moet daarover een lange lijst vragen beantwoorden en verder speurwerk doen. Met behulp van zijn werk maken we dan een opdracht voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

Het laatste onderwerp, dat nog maar net begonnen is betreft ‘brandweertaal’. Brandweermensen hebben hun eigen jargon en natuurlijk ook veel vaktermen. De stagiair zal met een paar brandweermensen praten om de brandweertaal te achtergalen en hij zal meewerken aan een brandweertaal-spel voor het museum.

Alle resultaten van de stages worden gebruikt voor projecten of evenementen in het museum. Wederzijds profijt dus.
Laten we hopen dat de maatschappelijke stages ook in de toekomst blijven bestaan.

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumColumnWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top