Skip to content

Belangstellenden in het Brandweerwezen

11 december 20153 minute read

Wassenaar – Brandweermuseum Wassenaar heeft goede contacten met de VBB, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen. In de VBB zijn brandweer-hobbyisten verenigd. Dat kunnen brandweermensen zijn of gewoon liefhebbers.

De vereniging is ooit in de jaren 70 begonnen als een Nederlandse afdeling van de Fire Brigade Society uit het Verenigd Koninkrijk, maar later zelfstandig geworden.
Nu is het bloeiende vereniging van 900 leden. Groepen leden zijn actief in afdelingen, zoals fotografie (waarbij de leden op tourtocht gaan en op afspraak brandweervoertuigen fotograferen), verzamelen en modelbouw, voeruiginformatie en korpsinformatie (databases die zorgvuldig worden bijgehouden.
voor ons is de belangrijkste afdeling van de VBB de Werkgroep Brandweer Historie. De leden daarvan schrijven artikelen over brandweergeschiedenis, maken brochures en boeken en houden voordrachten. In ons museum maken we daarvan vaak gebruik. Zoals met het artikel dat over onze oprichter Van der Mark geschreven is, of met de documentatie die we halen uit de brochures en boeken over helmen en andere hoofddeksels, over beschermheiligen, over fabrikanten van brandweerauto’s.
Vorig jaar is het boek over de geschiedenis van Magirus in ons museum gepresenteerd, waarbij 12 antieke Magirus brandweervoertuigen voor De Paauw te zien waren, vooral mogelijk gemaakt door de inspanningen van de leden van de Werkgroep Brandweer Historie.
In het tijdschrift Eén-Eén-Twee, het blad van de VBB, dat zes keer per jaar verschijnt, staan vaste prik artikelen die door de Werkgroepleden zijn geschreven. In het meest recente nummer valt een artikel van Peter Snellen te lezen over de geschiedenis van de ademluchtapparatuur. Zo’n stuk is voor ons weer een nuttige bron, waardoor we aan de voorwerpen die we in het museum hebben de juiste gegevens kunnen toevoegen.
De leden van de Werkgroep Brandweer Historie helpen ons ook individueel heel vaak met antwoorden op vragen, met lezingen, met informatie voor tentoonstellingen en evenementen.
We hebben natuurlijk lang niet alle kennis zelf in huis en daarom is de werkgroep voor ons van eminent belang.
Het zijn eigenlijk vrijwilligers op afroep.

In de loop van de tijd heeft de werkgroep veel boeken en brochures uitgebracht, waarvan het boek over Stoombrandspuiten in Nederland het meest recente is. Er wordt gewerkt aan vijf langdurige projecten: Blusboten en scheepsbrandbestrijding in Nederland; De Rijksbrandweer in de tweede wereldoorlog; Draagbare blusmiddelen; Militaire brandweerkorpsen en eenheden; Kinderboeken.
Omdat we nauwe banden met de Werkgroep hebben kunnen we ook profiteren van de informatie die tijdens het werken aan die projecten beschikbaar komt, dus voordat er een publicatie van is gemaakt.

Net als het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum is de Werkgroep Brandweer Historie voor ons een onmisbare bron van kennis, documentatie en inspiratie.

zie ook http://www.brandweer.org/afdelingen/brandweerhistorie en http://nationaalbrandweerdocumentatiecentrum.nl/

Tags

BrandweerBrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top