Skip to content

Zwarte Margriet was eerlijker dan gedacht Haagse kermiskramen verbrand

16 augustus 20132 minute read

Wassenaar – In de tentoonstelling van prenten en tekeningen (van 25 augustus tot 16 september) komt een prent die de brand laat zien van de kermiskramen op het Buitenhof te Den Haag, op 9 mei 1758.

Die brand maakte indruk. Ook op de heer A.W. Engelen, die in 1882 een boek publiceerde met de titel “Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte”

Hij schrijft:
“Eene herinnering uit mijne vroegste kindschheid moet ik hier nog met een enkel woord vermelden. Het is de brand, die in Mei van het jaar 1758 de kramen der Haagsche kermis op het Buitenhof met al hare kostbaarheden in één oogwenk tijds vernielde. Hij begon tegenover het wachthuis aan de zuidzijde van dat plein en de vrij hevige wind verijdelde alle pogingen tot demping van den vuurgloed. Om den omvang van die ramp recht te kunnen beseffen, moet men zich de Haagsche kermis van dien en van nog vroegeren tijd voor den geest brengen, welke in pracht en kostbaarheid van koopwaren haar wedergade in Europa niet had, en dagelijks door de vorstelijke personen en de aanzienlijkste ingezetenen der Residentie of van naburige steden in grooten getale bezocht werd. De schade was dan ook bijna niet te berekenen; die van een enkele kraam met bijouteriën, prachtige armbanden en versierselen werd op tachtigduizend gulden begroot. Een vrouw van geringen stand en om haar ongunstig uiterlijk met den naam van zwarte Margriet bestempeld, die door haar oploopend karakter dikwijls met de straatjeugd in botsing kwam, gaf bij die gelegenheid een treffend bewijs van eerlijkheid, door eenige kostbare voorwerpen, na den brand door haar gevonden, en die zij zich gemakkelijk had kunnen toeëigenen zonder eenig gevaar van ontdekt te zullen worden, naar het stadhuis te brengen en ter beschikking der Heeren te stellen. Zij toonde hierdoor, dat haar ziel ten minste niet zoo zwart was als haar gelaat.”

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top