Skip to content

Brandpreventie vroeger en nu in Brandweermuseum Wassenaar

25 oktober 20132 minute read

Wassenaar – Oktober is weer de maand van de brandpreventie. Dit jaar was de aandacht onder meer gericht op alleenstaande 65 plussers. Die kregen op maandag 7 oktober overal in de regio Haaglanden een lunch aangeboden met voorlichting over brandpreventie onder het motto “broodje brandweer”.

Al jaren is de brandweer actief in voorlichting over hoe je het beste brand kunt voorkomen en wat je moet doen bij brand. In het Brandweermuseum hebben we ook een paar mooie voorbeelden van voorlichting van enige tijd en van heel lang gelden. Bijvoorbeeld een mooie brandweerrode schort van Brandweer Amsterdam Amstelland met hoe te handelen als de vlam in de pan slaat. En het inmiddels bekende hoofdstuk “Koning Vuur” uit een boekje uit 1925. (te koop in het museum). Ook onze oprichter G.J. van der Mark was actief op dat gebied. Omdat er in zijn tijd nogal vaak hooibergen (en aangrenzende gebouwen) in brand vlogen door hooibroei, was het voorkomen van hooibroei voor hem van groot belang. De boeren werden door hem steeds aangespoord om toch vooral te controleren, met behulp van een “peil ijzer” Hij toonde ook een serie glazen buisjes waarin je kunt zien hoe hooi steeds donkerder wordt naarmate het warmer wordt.

Dat Van der Mark zich heeft ingespannen blijkt ook uit een fragment van de toespraak van de burgemeester bij het afscheid van Van der Mark in januari 1931: Dan wees spr. op het belangrijke werk door den afgetreden commandant verricht ter voorkoming van brand door het broeien van hooi, en noemde dit een der machtige oorzaken, waardoor gedurende de 18 jaar, dat de heer v. d. Mark onder sprekers burgemeesterschap de functie van brandweercommandant bekleedde, zoo weinig werkelijk groote en gevaarlijke branden waren voorgekomen.

Column Brandweermuseum Wassenaar

Ook in een klein museum als het Brandweermuseum Wassenaar gebeurt van alles dat voor de meeste mensen verborgen blijft. Niet omdat het geheim is, maar omdat er meestal geen gelegenheid is om er over te berichten. Met deze wekelijkse column willen we dat veranderen. De ene week kan het gaan over een schenking, dan weer over een bijzondere ontmoeting, over een probleem met de vaste collectie, over de dringende behoefte aan hulp of over iets waarop we trots zijn. brandweermuseum@wassenaar.nl, www.brandweermuseumwassenaar.nl ook op twitter en facebook.

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top