Skip to content

Antoon Claassen: “Desnoods moeten de Avalex-gemeenten ingrijpen”

29 oktober 20133 minute read

Wassenaar – GroenLinks wil van het College weten of de oud papierinzamelaar Marcelis Recycling inderdaad financieel aan de grond zit, omdat Avalex zijn financiële verplichtingen niet nagekomen is. Volgens krantenberichten heeft Marcelis nog € 40.000 te vorderen van het afvalbedrijf. Marcelis zou personeel moeten ontslaan en oud papierwagens met een fors verlies moeten verkopen. “Het zou het zoveelste Avalex-schandaal zijn, als het waar is”, zegt Antoon Claassen. De fractievoorzitter van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het College weten hoe de vork in de steel zit. “Zit Avalex inderdaad fout”, benadrukt Antoon Claassen, “dan moeten desnoods de aangesloten gemeenten ingrijpen om de noodlijdende oud papierinzamelaar van de ondergang te redden.”

Avalex heeft het Haagse Marcelis Recycling opdracht gegeven om onder meer in Wassenaar oud papier in te zamelen. Je ziet hun blauwe ophaalwagens dan ook regelmatig in het dorp rijden. De economie zit nog steeds in een dal, zegt GroenLinks, en overal komen mensen op straat te staan. In die situatie zou het toch te gek zijn, dat een overheidsbedrijf mede schuldig is aan het noodgedwongen ontslag van mensen omdat het zijn financiële verplichtingen niet nakomt. “Op die manier zet je volstrekt onnodig mensen aan de kant”, alsdus Antoon Claassen, “en je brengt ook nog eens hele gezinnen in moeilijkheden.” Duidelijk is dat de groene partij vindt dat Avalex eindelijk eens zijn rug moet rechten en orde op zaken stellen. Eerder al heeft het afvalbedrijf tegen zijn eigen beloften in enkele keren geld van de zes aangesloten gemeenten geëist en contracten herzien om aan extra inkomsten te komen – daar moet een keer een einde aan komen. Zo ook moet het afvalbedrijf zijn verplichtingen tegenover derden gewoon nakomen, ook tegenover Marcelis Recycling.

Bijlage. Schriftelijke vragen aan het College van Wassenaar.

Schriftelijke vragen GroenLinks aan het College van B&W conform art. 41 over de berichtgeving over het Haagse bedrijf Marcelis Recycling

Onder de kop Papieronderneming op rand van afgrond. Avalex sleept bedrijf mee in de malaise bericht De Telegraaf, 17 oktober 2013, dat het Haagse papierrecyclingbdrijf Marcelis financieel in zwaar weer verkeert, omdat het Regionaal Reiningingsbedrijf Avalex zijn financële verplichtingen niet nakomt.

1. Uit de berichtgeving in De Telegraaf van 17 oktober j.l. over Marcelis Recycling blijkt dat Avalex zijn financiële verplichtingen tegenover Marcelis niet nakomt. Is deze berichtgeving correct?
2. Komt Avalex ook tegenover andere aannemers van werk zijn financiële verplichtingen niet na?
3. Zo ja, waarom komt Avalex tegenover Marcelis en eventueel andere bedrijven zijn verplichtingen niet na?
4. In geval Avalex financieel tegenover Marcelis en eventueel andere derden in gebreke blijft, is het College dan bereid om er bij het afvalbedrijf op aan te dringen op zo kort mogelijk termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen?
Toelichting. Zeker in deze tijd van economische crisis en toenemende werkloosheid geeft het geen pas dat een overheidsbedrijf derden in de problemen brengt met mogelijk mede als gevolg dat zij noodgedwongen personeel moeten ontslaan.
5. Is Avalex afgelopen jaren ook andere dan financiële verplichtingen tegenover Marcelis niet nagekomen?
6. Zo ja, om welke verplichtingen ging dat en is het College bereid het afvalbedrijf hierop aan te spreken?
7. Loopt Avalex het risico dat het door de mogelijke aanspraken van Marcelis verder in de financiële problemen komt?
8. Zo ja, welke consequenties heeft dit voor Wassenaar?

Wassenaar, 21 oktober 2013

Antoon Claassen
Fractievoorzitter GroenLinks

Tags

AvalexGroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top